Banc Sabadell va tancar l'exercici 2022 amb un benefici net atribuït de 859 milions d'euros, la qual cosa suposa haver registrat un 61,9% més que a l'exercici anterior. El banc català aconsegueix d'aquesta manera el seu millor resultat en 16 anys, amb la seva filial TBS tancant un exercici històric. L'entitat que dirigeix César González-Bueno ha anunciat uh augment del dividend, elevant el pay out del 40% al 50% i ha anunciat una recompra d'accions per import de 204 milions.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos i comissions netes) van ser de 5.289 milions d'euros, un 8,1% més que el 2021, mentre que el marge d'interessos va augmentar un 10,9% interanual, fins a 3.799 milions. El marge recurrent de l'entitat (marge d'interessos i comissions restant costos) va augmentar un 26,3% interanual, mentre que el ROTI es va situar en el 7,8%, per sobre dels objectius marcats per a l'any 2022.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha destacat "totes les unitats de negoci han incrementat la seva rendibilitat al llarg de l'any" i ha mostrat el seu optimisme per a l'exercici 2023 per la fortalesa de la xarxa comercial i la confiança dels clients. Per la seva part, el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha apuntat que el perfil de risc de l'entitat "continua millorant interanualmente", la ràtio de mora es va reduir 25 punts bàsics i la ràtio de solvència es va situar en el 12,54% per l'augment del marge recurrent fins al 26,3%.

Augment de la retribució a l'accionista

Respecte a les comissions netes de l'entitat, aquestes es van situar en 1.490 milions, un 1,5% més que el 2022, mentre que el total de costos es va situar en 2.883 milions, un 12,8% menys que un any enrere. Els costos recurrents van baixar un 3,5% per la reducció de despeses de personal i de despeses generals.

Gràcies als resultats aconseguits en el conjunt de l'exercici, el banc recupera el seu nivell de dividends històric, augmentant el pay out des del 40% fins al 50%. D'aquesta manera, Sabadell abonarà aquest any un dividend complementari de 0,02 euros per acció, que se suma als 0,02 euros repartits com a retribució a compte el desembre passat. En total, l'entitat catalana abonarà 0,04 euros per acció als seus accionistes.

Així mateix, el consell d'administració del banc també ha proposat per a aprovació en la pròxima Junta d'Accionistes la recompra de 204 milions d'euros en accions. D'aquesta manera, la retribució total ascendeix a 430 milions d'euros, la qual cosa equival a una rendibilitat per dividend del 8,7% considerant la cotització a tancament de 30 de desembre de 2022, últim dia de cotització de l'any passat (0,88 euros per acció).

TBS va tancar un exercici històric

Sabadell ha incrementat la rendibilitat en totes les unitats del seu negoci, des de la banca d'empreses, la banca de particulars i la banca d'inversió fins a les seves filials internacionals TSB i Sabadell México. En aquest sentit, TSB ha aconseguit tancar un exercici històric, assolint un benefici rècord, amb 184 milions de lliures abans d'impostos (208,9 milions d'euros), un 16,5% més interanual.

Unes xifres registrades malgrat la multa de 48,65 milions de lliures que el regulador britànic va imposar al banc per la migració tecnològica de 2018. D'aquesta manera, el benefici net individual de TSB ascendeix a 102 milions de lliures (115,8 milions d'euros), mentre que la contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell ascendeix a 87 milions d'euros.

L'entitat també va incrementar un 71,6% el seu marge recurrent, mentre que el marge d'interessos va totalitzar 982 milions de lliures (1.114,7 milions d'euros) a tancament de 2022, un 13% més, i les comissions netes, 114 milions de lliures (129,4 milions d'euros), un 10,2% més.

La ràtio de morositat de Sabadell va descendir

Banc Sabadell va tancar el 2022 amb un saldo de crèdit viu de 156.130 milions d'euros (+0,8%), i a Espanya la cartera hipotecària va assolir els 39.027 milions (+1,4%) i el crèdit a pimes i grans empreses es va situar en 43.409 milions (+0,4%), mentre que el crèdit al consum va ser de 1.683 milions (+14%). El nivell de l'activitat comercial a Espanya va tancar l'últim trimestre amb una facturació de targetes en el quart trimestre de 5.887 milions (+11%) i una facturació de TPVs de 12.236 milions (+23%), comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior.

A tancament de l'any, els recursos dels clients en el balanç van registrar 164.140 milions, mentre que els saldos de comptes a la vista van ser de 147.540 milions i els dipòsits a termini de 16.141 milions. Fora de balanç, aquests van ascendir 38.492 milions, un 7,6% interanual menys per "la volatilitat dels mercats" i el seu impacte en els fons d'inversió.

Els actius totals del grup ascendeixen a 251.380 milions d'euros, mantenint-se estables en la comparativa interanual, i reduint-se un 3,5% en la comparativa intertrimestral per la devolució de 10.000 milions de la TLTRO III. Per la seva part, els "actius problemàtics" van totalitzar 6.971 milions d'euros - -5.814 milions en préstecs dubtosos i 1.157 milions en actius adjudicats-- i la cobertura es va situar en el 52,3% de préstecs dubtosos amb el total de provisions del 55% i del 38,3% per als actius adjudicats.

La ràtio de morositat es va situar en el 3,41% a tancament de l'any, davant el 3,65% de l'any anterior, i el cost de risc del crèdit, en 44 punts bàsics. La ràtio CET1 phase in es va situar en el 12,66% a tancament de l'exercici i va augmentar un punt bàsic respecte al trimestre anterior; la ràtio CET1 fully-loaded es va situar en el 12,54% i augmenta dos punts bàsics en el trimestre, i la ràtio de capital total phase in va ascendir a 17,13% al tancament de l'exercici, situant-se per sobre del requeriment regulatori amb un MDA memòria intermèdia de 402pbs.