El president de Repsol, Antonio Brufau, ha insistit que les inversions en hidrogen que projecten per a Espanya, uns 1.500 milions, estan sotmeses a estabilitat jurídica i fiscal i ha advertit que si hi ha un impost a la producció que no tenen França o Portugal els projectes es podrien aniran allà.

"Són inversions que si no es fan en un marc d'estabilitat i amb un marc fiscal atractiu, ni millor ni pitjor, competitiu respecte a les regions pròximes a nosaltres, no volaran", ha subratllat durant la seva intervenció en una jornada dedicada a l'hidrogen.

"Si tenim un impost per produir hidrogen que no tenen França o Portugal, doncs segurament la nostra decisió serà anar-nos a Portugal o França", ha agregat Brufau, que ha recordat que no és un tema a curt termini, sinó que són inversions a mitjà i llarg termini que requereixen maduresa.

Durant la seva intervenció ha titllat d'"incomprensible" que a Espanya es vulgui mantenir per a les energètiques espanyoles un gravamen transitori basat en "hipotètics" beneficis extraordinaris (gravamen que ja han tret tots els països). "Els costos que el Govern sotmet a les seves empreses les col·loca en clar desavantatge competitiu", pel que ha insistit a demanar estabilitat, polítiques assenyades i incentius clars perquè tot el talent es quedi a Espanya i l'hidrogen sigui un vector de creixement.

Alerta d'acomiadaments i deslocalització en les empreses europees

Així mateix, ha assenyalat que Europa hauria de ser un mercat integrat amb normativa similar en matèria energètica i industrial en tots els seus estats, ja que mentre no ho sigui no podrà competir i les empreses europees estaran limitades amb la vista posada a Àsia i Amèrica, on sí que tenen incentius per créixer i expandir-se a altres regions, com Europa.

"Si això continua ocorrent, veurem pèrdua de llocs de treball i retrocés mediambiental perquè el resultat final serà la deslocalització de la indústria per la impossibilitat de poder competir", ha advertit. Per això, creu que Europa ha de ser responsable del que fa i fer les coses amb sentit protegint la seva indústria i no generant un desavantatge competitiu per un tema mediambiental que exporta a Àsia les emissions que es redueixen en el continent europeu.

"La descarbonització ha d'anar acompanyada a Europa d'incentius i estímuls en lloc de prohibicions, sense demonitzar tecnologies per qüestions populistes, d'ignorància o de simplicitat ideològica. És impossible que es realitzin aquestes inversions sense unes regles de joc clares", ha afegit Brufau, que veu el model dels Estats Units, amb subsidis a la producció d'hidrogen, com el que hauria de tenir Europa.

Així, ha assenyalat que per transformar la nostra indústria i assolir la neutralitat climàtica, sense deixar de garantir la sostenibilitat i la seguretat de subministrament a un cost assumible, són necessàries totes les tecnologies conegudes, competitives i escalables, i també aquelles en fase de desenvolupament. Per això, ha demanat a Europa repensar el seu model per protegir la indústria i les inversions com a motor de creixement i evitar que acabi sent un subcontinent d'una macroregió que hagi desplaçat tot el seu poder a Àsia.

Segons la seva opinió, l'hidrogen està cridat a jugar en un futur no molt pròxim un paper rellevant en la descarbonització de l'economia, i en concret del continent europeu, i per això és necessari promoure un debat científic rigorós i entendre el problema de la distribució, transport i emmagatzemament per aconseguir zero emissions el 2050.