Aquest dijous 1 de juny entra en vigor el nou sistema de la patent unitària europea que comporta l'establiment d'un nou organisme regulador, el Tribunal Unificat de Patents (TUP), que han ratificat 17 països europeus, però del qual Espanya ha decidit quedar al marge. Aquesta decisió pot restar competitivitat a Espanya perquè les empreses, nacionals o internacionals, poden considerar que els seus avenços industrials no estan prou defensats en territori espanyol. Per aquesta raó, experts del sector consideren que, a la llarga, Espanya acabarà entrant en el sistema, perquè no té sentit que hagi estat, juntament amb Croàcia i Polònia, un dels països de la Unió Europea que ha quedat al marge.

De moment, cap govern espanyol no s'ha atrevit a donar suport a aquest nou sistema. Va ser a finals del 2021, quan l'executiu espanyol -malgrat les recomanacions del Senat- va decidir que no s'afegia al nou procés perquè els idiomes per a la patent unitària seran l'anglès, el francès i l'alemany. L'executiu espanyol va argumentar que això comportarà despeses molt grans de traducció per a les empreses espanyoles que la vulguin demanar i també un cost important de traducció si es veuen immerses en un litigi de propietat industrial. Per tant, tenint en compte que els dos processos podran conviure en el temps, qui vulgui patentar a Espanya haurà de fer-ho com a territori individual, com si es tractés d'un estat de fora de la UE.

Estar exclòs de l'acord no impedeix que les empreses espanyoles puguin veure's implicades en litigis sota la jurisprudència del nou Tribunal Unificat de Patents, que de facto, des de la seva entrada en vigor aquest mes de juny, tindrà jurisdicció compartida amb la dels tribunals nacionals dels diferents estats membres de la UE que hagin ratificat l’Acord pel Tribunal Unificat de Patents. És per això que molts experts recomanen a les empreses espanyoles que sol·licitin de manera activa l'exclusió --mecanisme opt-out-- de la competència del Tribunal Unificat de Patents. La possibilitat de sol·licitar l'exclusió s'estendrà per un període transitori de set anys, amb opció de pròrroga a set anys més. Es tracta d'un període transitori, a l'acabament del qual, la jurisdicció del Tribunal Unificat prevaldrà per sobre de qualsevol altre en els països que hagin firmat l’acord.

El sector, en general, veu més avantatges que inconvenients en l'opció d'acollir-se a la patent unitària europea. Considera que aportarà molta més robustesa i garanties a les patents, ja que el tribunal estarà format per jutges amb perícia en determinades especialitats, per la qual cosa les decisions sobre la validesa i infracció de la patent es prendran amb més coneixement i anàlisi. En general, les empreses espanyoles es beneficiaran d'això, el problema, tanmateix, és que Espanya s'hagi quedat fora del sistema perquè "a mesura que aquest tribunal vagi agafant solidesa es veurà com, disposar d'una institució judicial que sustenta els seus criteris segons l'opinió de jutges que entenen de les matèries objecte de l'estudi, dona més garanties per a la defensa dels interessos empresarials", explica Maria Mercè Vidal, agent de patente europea i responsable del departament de patentes de Ponti&Partners. "És important disposar d'una nova eina, d'un nou sistema, que els aporta avantatges perquè poden tenir protecció en bloc amb un únic tràmit," argumenta.

No obstant això, Vidal no amaga que la circumstància que les decisions del tribunal s'apliquin, també, directament al conjunt de països on la patent té efecte unitari, pot generar un increment de les demandes sobre la propietat industrial. En aquest sentit, des del despatx Ponti&Partners s'aconsella a les empreses que valorin molt assenyadament per a quins països creuen que necessitaran preservar els seus productes o serveis, en el curt i mitjà termini, perquè en funció de quins siguin pot ser interessant des d’un punt de vista econòmic acollir-se al nou sistema o mantenir la via clàssica de validar la patent país per país. "Si dins dels seus interessos comercials hi ha com a mínim tres països que estan dins del paraigua del nou tribunal, el més aconsellable és optar per la patent unificada europea perquè compensarà pagar una mica més i ampliar la cobertura a 17 països, que fer una despesa igualment important per obtenir les validacions només en tres estats", explica Maria Mercè Vidal, agent de patent europeu i responsable del departament de patents de Ponti&Partners. Això no obstant, en qualsevol cas, caldrà sospesar el fet que en aquests països el Tribunal Unificat de Patents tindrà jurisdicció exclusiva sobre la patent europea. Validar una patent als 44 països que depenen de l'Oficina Europea de Patents (OEP) pot suposar un cost d'entre 50.000 i 60.000 euros. Mentre que, segons dades de la mateixa OEP, comparant les taxes i els costos indirectes, es comprova que el cost general de la patent unitària serà significativament inferior al que comporta la validació i manteniment d'una patent europea tradicional a quatre països.

És aconsellable, també, que es tingui en compte la fortalesa de la patent que es vol sol·licitar, és a dir, identificar debilitats i fortaleses que poden impactar en l'explotació de la tecnologia als diferents mercats d'interès estratègic, perquè la circumstància que es pugui unificar en una sola demanda la reclamació per possible infracció o accions de nul·litat en diverses àrees geogràfiques, pot fomentar que el nombre de litigis s'incrementi considerablement. "Fins ara, el fet d'haver d'obrir procediments judicials en cadascun dels països, amb el cost que això comporta, limita el nombre de demandes", asseguren els experts de Ponti&Partners. El nou tribunal es posa en marxa amb dues seus, a París i Munic, i una tercera que ja s'ha decidit que serà a Milà.