Naturgy va guanyar 1.045 milions d'euros en el primer semestre de l'any, un 86,7% més que en el mateix període de l'any anterior. La companyia energètica afirma que la millora es deu al bon acompliment de les activitats liberalitzades internacionals, en particular per l'activitat de gestió de l'energia, i per l'evolució positiva del resultat financer, que reflecteix el fort despalanquejament aconseguit en el període.

En aquest sentit, Naturgy destaca haver obtingut aquests resultats en un context "marcat per una reducció dels preus de l'energia amb una volatilitat persistent, així com per la incertesa regulatòria". Mesos en els quals la companyia va incrementar les inversions per avançar en el seu pla industrial i "va mantenir un paper clau per assegurar el subministrament energètic a Espanya", tant en termes de subministrament de gas a les empreses com en la continuïtat del subministrament al sector elèctric espanyol, en el qual les centrals de cicle combinat tenen un paper fonamental.

La gasista presidida per Francisco Reynés va reportar un ebitda de 2.849 milions (+39%). Els negocis regulats van representar un 43% de l'ebitda total del grup i van assolir els 1.261 milions d'euros. D'altra banda, els negocis liberalitzats van aportar el 57% de l'ebitda de la companyia, amb 1.677 milions d'euros, impulsats principalment per les activitats internacionals de gestió de l'energia.

Naturgy destaca que l'activitat de xarxes d'Espanya es va veure afectada principalment per una menor retribució i demanda, especialment en gas, com a conseqüència d'una meteorologia més suau i una menor demanda industrial. Quant a l'activitat de xarxes d'Amèrica Llatina, es va veure beneficiada per les actualitzacions de tarifes, entre altres factors. Les inversions realitzades fins al 30 de juny van ascendir a 839 milions (+16%) i el deute va baixar fins a 10.752 milions (-11% respecte al tancament del 2022).

"Aquests resultats mantenen l'evolució positiva dels que ja vam presentar al mercat corresponents al 2022, i superen els objectius d'eficiència operativa, generació de caixa, materialització d'inversions i reducció de deute", ha assenyalat Francisco Reynés, president executiu de Naturgy.

"Així mateix, demostren la solidesa del pla industrial de la companyia, que ens està permetent transformar el nostre mix energètic gràcies a una decidida aposta per la inversió, a la vegada que consolida el nostre paper com a garant de la seguretat de subministrament energètic a Espanya", ha afegit.

Preveu guanys de 1.800 milions el 2025

La companyia també ha publicat la seva revisió del pla estratègic fins a l'any 2025, tal com va avançar en l'últim consell d'administració. Així, l'energètica assenyala l'"alt grau de compromís" dels principals accionistes amb el projecte industrial de Naturgy, que demostra la seva "solidesa" en un context de volatilitat dels mercats energètics.

D'aquesta manera, els resultats de l'anterior pla (2018-2022) van superar àmpliament els objectius establerts, registrant al tancament del 2022 millors resultats operatius. L'ebitda va ser de 5.000 milions (davant els 4.600 previstos el juliol del 2018), va reduir el deute net fins als 12.100 milions (davant els 15.100 milions compromesos) i va millorar les seves inversions fins als 8.100 milions (davant els 7.300 milions inicials).

És per això que el consell d'administració va revisar les expectatives per als pròxims anys i va fixar les previsions per al 2025. Per a aquesta data, Naturgy espera superar els 5.000 milions d'euros d'ebitda i aconseguir un benefici net de 1.800 milions. D'altra banda, les inversions del quinquenni 2021-25 ascendiran a 13.200 milions, la qual cosa implica un increment de més de 5.000 milions de capex respecte a l'anterior període estratègic.

Del total d'inversions previstes, el 61% es destinarà al desenvolupament de renovables i el 28% al negoci de xarxes. La companyia estima també tancar el 2025 amb un deute net de 16.000 milions, 1.000 milions menys que la previsió anterior.

Aquesta millora de les estimacions respon a "una estratègia alineada amb la transició energètica i posant focus principalment en el creixement orgànic que, juntament amb una gestió oportunista de la rotació d'actius, continuarà contribuint a la nostra transformació”, ha destacat Reynés.

Així mateix, el consell de Naturgy va establir el sòl del dividend anual per als anys 2023-25 en els 1,40 euros per acció, condicionat a mantenir un ràting creditici de BBB per S&P. Aquest nou sòl és consistent amb el payout mitjà del 85% compromès el juliol del 2021.

Sobre la base dels preus actuals de l'acció, això suposa una rendibilitat superior al 5% i "compensa als milers d'accionistes de la companyia la pujada dels costos per tipus d'interès i inflació". D'aquesta manera, el primer pagament a compte dels resultats del 2023 ha quedat establert en 0,50 euros per títol i es pagarà als accionistes el pròxim dia 7 d'agost.