Inhome Prime Properties accelera. La societat d'inversió en habitatge invers participada per les mútues dels advocats i els enginyers compta amb nou milions d'euros per continuar expandint el seu negoci, cinc d'ells després d'una ampliació de capital. Constituïda l'any passat, els plans d'Inhome passen per invertir 30 milions d'euros en l'adquisició de 60 habitatges al centre de Madrid.

L'estratègia d'Inhome té per objectiu comprar amb descompte habitatges a persones d'avançada edat i, en paral·lel, formalitzar un contracte de lloguer majoritàriament de caràcter vitalici. Una vegada alliberat l'immoble es reforma i es lloga a preu de mercat, encara que la societat també pot considerar la venda.

Fins al juny passat, Inhome havia adquirit catorze habitatges, encara que en les últimes setmanes ha obtingut finançament a través d'una línia de crèdit i una ampliació de capital que li permetran augmentar la seva cartera d'actius. Més concretament, els accionistes de l'empresa han subscrit una ampliació de capital de 5,02 milions d'euros que acaba de tancar-se. Poc abans va firmar una línia de crèdit de quatre milions d'euros amb un termini de durada de deu anys i amb un tipus d'interès d'Euribor a tres mesos més un diferencial de 0,9 punts bàsics.

Inhome és una socimi (societat immobiliària cotitzada en actius de lloguer) i cotitza en BME Growth. Els seus principals accionistes són Loreto Mutua amb el 39,2% del capital, Mutualitat dels Enginyers (15,2%), Mútua General de l'Advocacia (8%) i els grups familiars Franjar (8%) i Eurocroqueta (8%), segons els comptes de l'exercici de 2022.

L'empresa adquireix habitatges a persones de la tercera edat, principalment al barri de Salamanca de Madrid

La socimi té la seva seu social a Madrid, al carrer Ortega i Gasset, però està gestionada per Heli Capital, una firma especialitzada en estratègies d'inversió immobiliària amb oficines al Passeig de Gràcia de Barcelona. L'equip directiu d'Heli Capital està format per Carlos García, Jordi García i Paulo Pusset, que compten amb l'assessorament extern de l'advocada Beatriz Grande. El secretari del consell d'Inhome és Ignacio Ruiz-Gallardón. Contactats per aquest mitjà, els directius d'Heli Capital han declinat realitzar qualsevol comentari sobre l'empresa.

La societat adquireix actius, principalment, al barri de Salamanca de Madrid, encara que recentment ha fet el pas a altres zones i ha pagat 2,3 milions d'euros per un immoble al districte de Moncloa-Aravaca, una de les seves adquisicions més importants. Segons es desprèn dels seus comptes de 2022, els gestors de la socimi van visitar l'any passat fins a 150 immobles per a, finalment, tancar la compra de nou habitatges, és a dir, el 6% de les residències analitzades.

Alentiment de l'activitat

L'augment dels tipus d'interès ha impactat en l'activitat de l'empresa, el ritme d'adquisicions del qual s'ha alentit per l'enduriment de les condicions econòmiques. Així, l'empresa va corregir abans d'estiu les seves previsions per a l'exercici, on espera obtenir uns ingressos de 154.200 euros, davant els 1,16 milions d'euros pressupostats un any abans.

"La no rotació d'actius el 2023 i uns menors ingressos per rendes de lloguer motivats per l'alentiment del ritme d'adquisicions d'actius expliquen aquesta reducció del 89%", assenyala el grup en un comunicat en BME Growth. L'escenari de menor activitat generarà en la socimi unes pèrdues de 745.237 euros.

L'activitat relacionada amb l'habitatge invers sempre ha comportat un debat sobre la seva idoneïtat. El fet d'adquirir l'habitatge principal d'una persona de la tercera edat per posteriorment passar a firmar un lloguer vitalici desperta recels a determinats sectors. Els seus defensors, tanmateix, defensen que és una via per obtenir liquiditat d'uns actius amb un valor elevat, una cosa que beneficia els seus propietaris en els últims anys de la seva vida.