El Govern ha llançat el ‘Kit Consulting’, un programa de subvencions dotat amb 300 milions d'euros que s'estendrà durant els pròxims dos anys i anirà a càrrec dels fons europeus NextGenerationEU. Els ajuts aniran destinats a la digitalització d'empreses d'entre 10 i 250 treballadors, segons la presentació del programa realitzada aquest divendres a Madrid. La quantia de les subvencions que s'atorgarà a cadascuna de les empreses que siguin benefactores d'aquest pla dependrà dels empleats que tinguin, i es materialitzarà a través d'un "bo d'assessorament digital" de 12.000, 18.000 o 24.000 euros.

En concret, l'ajuda a les empreses d'entre 10 i 50 treballadors serà de 12.000 euros, per a les companyies d'entre 50 i menys de 100 empleats es podrà accedir a un finançament de 18.000 euros i per a pimes de menys de 250 assalariats ascendirà els 24.000 euros. Tanmateix, la pime cedirà els drets del cobrament de l'import dels ajuts a l'acord d'assessorament digital, de tal manera que serà l'assessor qui rebi el pagament de les subvencions una vegada justifiqui el servei d'assessorament.

L'arribada efectiva dels serveis serà a partir de tardor, que és quan es preveu que es coneguin les empreses elegibles per a la recepció dels ajuts, tal com ha avançat aquest divendres el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá. Amb els serveis d'assessorament, les petites i mitjanes empreses obtindran un "itinerari" per avançar en la digitalització del negoci --especialment, en àmbits com la intel·ligència artificial i la ciberseguretat-- i aconseguir avançar en el desenvolupament del teixit productiu.

"Estem fent un pas més enllà per absorbir i seleccionar les noves tecnologies digitals", ha postil·lat Escrivá. En el porfolio de solucions de l'Equip Consultoria figuren diferents iniciatives, entre les que s'emmarca l'assessorament "360" en transformació digital i intel·ligència artificial, en vendes digitals, en processos de negoci o de producció, en estratègia i rendiment de negoci, en ciberseguretat i en transformació digital.

Cada solució té una quantia màxima subvencionable de 6.000 euros. Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, serà la que gestioni aquests ajuts.

Sense burocràcia

El procés de sol·licitud es basarà en la concurrència no competitiva amb una reducció "significativa" de la burocràcia i un sistema de tramitació automatitzat gràcies a l'ajuda de la intel·ligència artificial. A través d'aquestes eines d'automatització, l'Equip Consultoria millorarà la justificació de l'assignació dels serveis d'assessorament a través de la detecció de plagis i còpies, amb la comprovació de la qualitat de la documentació.

"Els procediments robotitzats que ja s'estan utilitzant suposa eliminar una gran quantitat de treball i una millor reassignació dels recursos humans", ha remarcat Escrivá, que ha indicat que l'ús de la intel·ligència artificial generativa serà essencial per a la presa de decisions.

Per sol·licitar les subvencions, les empreses que les sol·licitin hauran de tenir el seu domicili fiscal a Espanya i consideració de pime, a més d'estar inscrites en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Així mateix, les firmes no hauran de tenir consideració d'empresa en crisi i estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les 156 oficines d'Acelera pime (el programa del Ministeri per a la Transformació Digital que prova d'impulsar la identitat digital de les petites i mitjanes empreses) que estan repartides per tot el territori nacional, són les que acompanyaran a les empreses en el seu procés de transformació digital.