Ericsson España va registrar un benefici net de 21,43 milions d'euros el 2022, la qual cosa suposa incrementar els seus guanys en un 65% respecte als 12,93 milions d'euros obtinguts a l'exercici anterior. La filial espanyola de l'empresa sueca de telecomunicacions també va registrar un augment en els seus ingressos, on els serveis són el seu principal gruix de facturació.

D'aquesta manera, Ericsson va facturar a Espanya el 2022 un total de 505,9 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 2,32% en comparació amb els ingressos de 494,42 milions d'euros obtinguts el 2021, segons els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil i consultats per Europa Press a través d'Infoempresa. En el desglossament de la seva xifra de negoci, 178,11 milions d'euros van procedir de les vendes (+12,24% en termes interanuals), mentre que per la prestació de serveis va facturar 327,79 milions d'euros (-2,36%).

Així, el 65% de la facturació d'Ericsson a Espanya el 2022 va procedir dels serveis, mentre que el 21% va provenir de la venda de maquinari i el 14% de la comercialització de programari. Així mateix, el 70% dels seus ingressos es va produir al mercat nacional, mentre que el 27% va correspondre a la Unió Europea (UE) fora de la zona euro, el 2% a la UE dins de la zona euro i l'1% a la "resta", segons figura en els seus comptes.

Eleva un 86% el dividend

A més, Ericsson España va tancar l'exercici amb un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 20,7 milions d'euros, un 22,09% més en comparació amb els 16,95 milions d'euros del curs anterior. D'aquesta manera, el seu marge operatiu es va situar el 2022 en el 4,09%, davant el 3,43% de l'exercici anterior.

En aquest context, la companyia ha proposat de destinar 21,4 milions d'euros al pagament de dividends amb càrrec als resultats de 2022, la qual cosa suposa gairebé duplicar (+86,08%) els 11,5 milions d'euros que va repartir amb càrrec als comptes de 2021. D'altra banda, Ericsson España va tancar el 2022 amb una plantilla de 2.333 empleats, tan sols vuit més que els 2.325 del curs anterior, mentre que la despesa de personal es va elevar fins als 207,72 milions d'euros, un 0,86% més que el 2021.

Quant als impostos, la filial espanyola de l'empresa sueca va ingressar 2,83 milions d'euros a causa de la diferència entre una despesa de 2,56 milions d'euros per l'abonament d'impostos corrents i a un "ingrés per impost diferit" de 5,4 milions d'euros. En aquest sentit, el 2021 la companyia va pagar 773.000 euros per impostos sobre el seu benefici.