Menys ingressos, menys beneficis però amb nota alta en els resultats de l'any passat. Enagás va obtenir un benefici net de 342,5 milions d'euros el 2023, que suposen una caiguda del 8,8% respecte als 375,8 milions d'euros de l'any anterior, tot i que permet al grup polvoritzar l'objectiu anual que s'hi havia establert en un rang de 310-320 milions d'euros, segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El resultat brut d'explotació (ebitda) de l'any 2023 va pujar a 780,3 milions d'euros, un 2,2% menys que els 797,4 milions d'euros del 2022, tot i que també va superar l'objectiu anual de 770 milions d'euros havia marcat l'empresa.

Així, la companyia presidida per Antonio Llardén (imatge superior) i dirigida per Arturo Gonzalo va destacar que el 2023 va superar tots els objectius establerts per a l'any, gràcies a l'efectivitat del pla d'eficiència en despeses, financeres i operatives, al bon comportament de les societats participades ia l'alt grau d'execució del Pla Estratègic 2022-2030, superior al previst inicialment.

Aquests guanys de l'any passat del grup es van veure impulsats per les plusvàlues netes pel tancament de la venda del gasoducte de Morelos, a Mèxic, per import de 42,2 milions d'euros, mentre que el benefici del 2022 incloïa l'ajust del valor comptable de la participació en la nord-americana Tallgrass Energy (TGE) per import de 133,8 milions d'euros i les plusvàlues netes per la venda de GNL Quintero (132,1 milions d'euros) i l'entrada de socis a Enagás Renovable (49 milions d'euros).

Els ingressos de l'operador del sistema gasista espanyol el 2023 van pujar a 919,6 milions d'euros, amb una caiguda del 5,2% respecte a l'any anterior, principalment a causa de la reducció en 48 milions d'euros dels ingressos regulats a l'exercici derivats de l'aplicació del marc regulador 2021-2026.

La contribució de les societats participades per Enagás va pujar a 199,5 milions d'euros l'any passat, a conseqüència del bon comportament de totes les filials.

Per la seva banda, els fons procedents d'operacions (FFO) de la companyia al tancament del 2023 van pujar a 555,3 milions d'euros. Aquesta xifra inclou els dividends rebuts de les societats participades per import de 192,5 milions d'euros, aquest inclou el cobrament del primer dividend de Trans Adriatic Pipeline (TAP) després de la posada en funcionament per import de 76,4 milions d'euros.

Redueix deute

Pel que fa al deute net, l'exercici 2023 es va reduir 122 milions d'euros respecte a l'exercici anterior, situant-se al tancament de l'exercici en 3.347 milions d'euros. La ràtio FFO sobre deute net d'Enagás va finalitzar el 2023 al 18,7%, superior a l'obtingut l'exercici 2022 que es va situar al 17,6%. Més del 80% del deute de l'empresa és a tipus fix, cosa que permet mitigar l'impacte dels moviments de tipus d'interès actuals. El cost financer del deute brut el 2023 va ser del 2,6%.

La despesa financera associada al deute net d'Enagás va estar pràcticament en línia amb la registrada l'any 2022, a causa de la millora de l'ingrés financer associat a la caixa. A més, el 15 de gener passat, el grup va emetre un bo per import de 600 milions d'euros amb venciment el 2034 i un cupó anual del 3,625%.