De les més de 47.000 empreses zombis que hi havia el 2022 a Espanya, només un 6% ha cessat la seva activitat, el 46% roman en la mateixa situació, mentre que aproximadament el 48% d'elles no presenta actualment indicadors de sobreendeutament, segons l'Estudi sobre les empreses zombis a Espanya dut a terme per D&B.

Del total de negocis zombis que hi ha al país, Catalunya compta amb 9.082 companyies, el 18,9% del total, mentre que Madrid és la comunitat que més empreses zombis allotja, amb 9.323, el que suposa el 19,4%. En tercer lloc, es troba Andalusia amb un 10,5% (5.059 empreses) i València amb un 10% (4.893 empreses). Entre totes quatre suposen el 59% del total.

Què és una empresa zombi?

Però, què són els negocis zombis? Una empresa zombi és aquella que presenta una rendibilitat baixa o fins i tot negativa, incapaç de generar prou recursos per fer front als costos financers que comporta la devolució dels seus deutes a curt i mitjà termini. Aquestes empreses vulnerables presenten almenys dos exercicis consecutius en els quals els seus resultats operatius van ser insuficients per cobrir els compromisos derivats del seu endeutament financer.

Aquestes companyies, altament vulnerables, aconsegueixen sobreviure al mercat mitjançant el refinançament continu del seu deute. La seva existència pot arribar a condicionar el desenvolupament de l'economia, ja que a llarg termini tenen un futur incert, multipliquen en la seva activitat amb la resta del teixit productiu els riscos d'impagament i la prolongació de la seva activitat impedeix que els recursos es reassignin a empreses més eficients.

El 83% dels negocis zombis són microempreses

Des d'Informa assenyalen que el nombre d'empreses zombis s'ha incrementat un 2% el 2023 respecte a l'any anterior, la qual cosa suposa un total de 48.049 companyies al país aquest any, encara que és un augment inferior al que es va produir entre 2021 i 2022, quan va assolir el 21%, la qual cosa podria ser un reflex de l'impacte de la crisi sanitària causada per la pandèmia en el teixit empresarial d'Espanya.

"Les empreses que es poden descriure com a zombis a Espanya es caracteritzen per la seva reduïda mida: un 83% són microempreses, prop del 10% són petites, alguna cosa més del 4% són negocis mitjans i no arriba al 3% la proporció de companyies grans", ha apuntat la directora d'Estudis d'Informa, Nathalie Gianese.

Per sectors, comerç, serveis empresarials i construcció i activitats immobiliàries són els que acumulen una quantitat més gran d'empreses zombis, amb el 20%, el 14% i el 28% del total, respectivament, per a 2023. Al contrari, en l'administració no hi ha cap companyia en aquesta situació, en indústries extractives es localitzen el 0,30% del total i en energia, educació i sanitat no arriben al 2%.