El BBVA es prepara per fer el següent pas, fer oficial l'opa hostil sobre el 100% del Banc Sabadell que va anunciar el passat 9 de maig. El banc que presideix Carlos Torres i dirigeix Onur Genç ha de presentar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la sol·licitud d'autorització. Es tracta d'un anunci breu, on l'entitat comunica al mercat que ha enviat al regulador la informació necessària perquè l'organisme que presideix Rodrigo Buenaventura la pugui revisar. I aquest anunci es pot fer a través d'una IR (informació rellevant) o una OIR (altra informació rellevant).

De cara als accionistes, aquesta sol·licitud no aporta cap informació nova. Els detalls de l'oferta arribaran amb el fullet de l'opa, que el BBVA farà públic quan la CNMV hagi aprovat aquesta sol·licitud. Segons la llei d'opes, la sol·licitud d'autorització s'ha de presentar durant el mes següent a la data en què s'hagi fet pública la decisió de formular l'oferta.

És a dir, el BBVA disposa de 30 dies per presentar-la al mercat. En concret, fins al proper 9 de juny. Però el president executiu del banc, Carlos Torres, ja va anunciar davant dels inversors que la seva intenció era no esgotar els terminis i la presentaria "durant la primera meitat del termini màxim", és a dir, en dues setmanes. Aquelles dues setmanes es complirien aquest dijous dia 23.

Una vegada que la CNMV rep aquesta sol·licitud, s'obre un període de set dies (que es poden prorrogar uns altres set més) per revisar l'oferta i aclarir dubtes. Després, comunicarà al banc si pot continuar endavant amb l'opa. Encara que la seva aprovació està condicionada al vistiplau del Banc Central Europeu. No ho pot aprovar un sense l'altre. Quan tingui el “sí vull” de tots els reguladors, llavors el BBVA procediria llavors a publicar el contingut del fullet de l'opa, que sol ser extens i més detallat.

El mateix BBVA va anunciar que el procés de l'opa pot durar de sis a vuit mesos, ja que a més de la CNMV i el BCE, l'operació ha de comptar amb el vistiplau de Competència a Espanya i el Regne Unit. A més, el banc necessita el suport dels seus accionistes per augmentar capital i poder comprar el Sabadell. L'oferta realitzada per l'entitat és un canvi d'una acció del BBVA per 4,83 accions del Sabadell amb una prima del 30% sobre els preus de tancament de les dues entitats del passat 29 d'abril.

L'opa, que està valorada en uns 12.000 milions d'euros, està condicionada també a assolir més del 50% d'acceptació dels accionistes del Sabadell.