El Banc Santander ha designat Javier Garcia Carranza, fins ara responsable d’Investment Platforms & Corporate Investments com a nou director global de Wealth Management & Insurance, substituint a Víctor Matarranz. D’aquesta manera, la unitat d’Investment Platforms & Corporate Investments es fusiona i s’integra amb el negoci global de Wealth Management & Insurance, amb la finalitat d’aprofitar “millor” les sinergies entre ambdós negocis. Víctor Matarranz, al capdavant fins avui d’aquesta unitat, treballarà a partir d’ara amb el conseller delegat de l'entitat, Héctor Grisi, per recolzar-lo en l’execució de l’estratègia del banc.

Aquesta remodelació de la cúpula directiva del Banc Santander s'emmarca dins dels moviments que ve duent a terme l'entitat en les seves àrees de negoci. D'aquesta manera, el banc ha fusionat la unitat d'inversió amb la de gestió de patrimonis i ha reforçat Javier García Carranza com un dels cinc responsables de negocis globals del banc. 

Paral·lelament, l’entitat ha decidit simplificar l’estructura de Digital Consumer Bank per focalitzar-se més en el creixement. Per assegurar una correcta governança i responsabilitat en el compliment dels seus objectius, cada un dels negocis tindrà el seu CEO corresponent.

Reorganització de la cúpula directiva

José Luis de Mora serà vicepresident executiu de Digital Consumer Bank, assumint per la regió d’Europa una funció enfocada a assegurar “un entorn de control robust” i l’execució de l’estratègia definida pel consell, i seguirà liderant l’estratègia de relacions amb els fabricants globals. José Luis de Mora mantindrà les seves funcions com a responsable de Desenvolupament Corporatiu i Planificació Financera del grup. Vicky Roig, fins ara número dos de Digital Consumer Bank, ha estat nomenada responsable de DCB Europe i CEO de Santander Consumer Finance, substituint a José Luis de Mora.

Per la seva part, Bruce Kackson, CEO de Santander Consumer Finance USA, serà responsable de definir el model de negoci d’Autos de DCB en l'àmbit global. Petri Nikkila es manté com a CEO global d’Openbank i responsable de negoci No-auto de DCB en l'àmbit global. Aquests dos últims mantindran un doble report a DCB i als responsables de Santander (US Tim Wenne) i de Retail & Commercial (Daniel Barriuso), respectivament.

Finalment, l’entitat presidida per Ana Botín ha decidit unificar les funcions de Recursos Humans i de Talent sota una nova divisió de Talent & Culture que serà dirigida per Javier Roglá, fins ara Chief Talent Officer del Banc Santander. D'aquesta manera, Roglà pren el relleu a Recursos Humans d’Alexandra Brandao, que ha decidit deixar les funcions executives de l’entitat bancària, però que seguirà vinculada al grup com a consellera de Santander Uruguay.