Manzana Spain Bidco, la societat instrumental amb la qual opera el fons d'inversió Apollo, ha desistit de l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada pel 100% de Applus+ en existir una oferta competidora, la del fons Amber, a un preu superior. Així ho ha comunicat aquest divendres la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), davant de la qual es compromet a no comprar accions de Applus+, a no rebre compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nova oferta per la companyia a qualsevol preu i a no crear cap tipus d'expectativa sobre això.

Així, Apollo deixa clar que els compromisos anteriors es formulen de forma voluntària i d'acord amb una interpretació "raonable" de la normativa aplicable i tenen per objecte contribuir a l'ordenat funcionament del mercat de valors espanyol i al procés d'opa competidora existent sobre Applus".

Applus+ es trobava en l'actualitat en plena 'guerra' d'ofertes públiques d'adquisició (opes) ja que comptava, d'una banda, amb la proposta del consorci conformat per ISQ i TDR (12,78 euros per acció) i, per l'altre, la del fons Apollo (12,51 euros per títol). Després del desistiment de l'opa formulada per Manzana i tenint en compte els compromisos que voluntàriament ha assumit, el Comitè Executiu de la CNMV ha decidit aixecar les mesures acordades el passat 29 d'abril, per les quals s'imposaven restriccions a operar amb accions de Applus+.

També el dia d'avui, la CNMV ha procedit a autoritzar la modificació de l'OPA formulada per Amber sobre accions de Applus+ mitjançant la qual ha elevat el seu preu a 12,78 euros per acció, segons recull Europa Press.

Aquesta opa, segons el supervisor, manté la condició d'acceptació mínima del 50% del capital de Applus+ per a la seva efectivitat, pel que informa al mercat, i en particular als accionistes d'Applus, que en el supòsit que l'esmentada condició no s'assolís i Amber no renunciés a aquesta, podria no liquidar-se cap opa sobre Applus en el procés actual.