Comencen a conèixer-se les condicions que El Corte Inglés oferirà als empleats que es vegin sotmesos a l'ajust de plantilla que preparen els grans magatzems i que afectarà 2.324 treballadors. Segons han informat els sindicats que participen en el Comitè Intercentres de la companyia, la direcció ofereix un pagament d'entre el 57% i el 60% del salari fix en les seves baixes incentivades. En concret, el grup de distribució ha plantejat la seva proposta econòmica per a aquells 590 treballadors de més de 59 anys que podran acollir-se a baixes incentivades d'entre el total de 2.324 treballadors que es veuran afectats pel pla de reestructuració anunciat per l'empresa dimarts passat.

La proposta econòmica comportaria un pagament del 60% del salari fix a aquells treballadors de 59 anys; del 59% a aquells de 60 anys; del 58% si tenen 61, i, en el cas d'aquells amb 62 anys, se'ls abonaria un 57%, segons ha informat Europa Press. Aquesta retribució caldria sumar-li, segons es desprèn de la proposta, altres pagaments variables, en format de bonificació o via espècies. Una vegada assolits els 63 anys, aquests pagaments s'extingirien.

La companyia ha remès les seves condicions, entre les que figura que la sol·licitud de baixa haurà de ser voluntària per part de la persona treballadora i haurà d'admetre-la l'empresa. A més, es proposa una data d'adscripció límit fins al 31 de desembre de 2023. Així mateix, la proposta inclou la modificació substancial de les condicions laborals i de mobilitat geogràfica. En aquest sentit, l'impacte de les modificacions serà "substancial", i podrà comportar un canvi de funcions, canvis d'horaris i modificació de jornades, així com una posterior "adequació salarial adaptada a les noves funcions". Les organitzacions sindicals s'han citat a una pròxima reunió en la qual el seu objectiu serà plantejar mesures que minimitzin l'impacte de les modificacions substancials, així com millorar el pla de baixes anticipades.

El grup que presideix Marta Álvarez va anunciar a finals de febrer aquest pla de reordenació, que, segons la companyia, té per objectiu reforçar les botigues, atendre la bona evolució de les vendes i millorar l'atenció i el servei al client. En concret, el pla s'ha dissenyat sobre dues premisses: el manteniment de l'ocupació i un tractament especial per als treballadors més veterans (més de 59 anys) de la companyia, la major part dels quals mantenen una llarga relació amb l'empresa. El Corte Inglés va comunicar que la "modernització dels processos i els sistemes que ha implementat l'empresa en els últims mesos ha impulsat una optimització de la gestió, cosa que permetrà aquesta reducció dels serveis centrals en benefici dels establiments comercials". Aquest pla de reordenació preveu el trasllat a les botigues de professionals dels serveis administratius de la central a Madrid, de les direccions regionals i d'altres unitats de suport a la venda.