Tens deutes pendents amb Hisenda i no ho saps? Deus diners a algú? Hi ha una manera senzilla per saber-ho a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. Primer de tot, per realitzar la consulta és necessari disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve.

En accedir a la pàgina, es mostrarà el NIF que es correspon al titular de la identificació utilitzada i una vegada a dins, l'aplicació ofereix consultar la relació de deutes pendents de pagament i les opcions per pagar: el total de tots els deutes trobats, pagar-ne només alguns d'ells o  efectuar el pagament parcial d'alguns dels deutes. La informació disponible a la consulta de deutes serà la relativa a la clau de liquidació, l'objecte tributari, l'import pendent, el període i la situació en la qual es troba el deute en aquest moment.

Si l'usuari que accedeix al portal prem sobre la clau de liquidació d'un deute, s'accedeix al detall d'aquest. Des de la taula amb el detall del deute pendent es pot efectuar el pagament prement el botó de "pagar". És recomanable verificar la informació que acompanya aquesta pàgina, tenint en compte que no es podrà modificar l'import ja omplert i a continuació, caldrà prémer l'opció de "Pagar". 

Opcions de pagament

Des de la primera pantalla de "Consultar deutes", l'usuari tindrà tres opcions: "Pagar tots els meus deutes", "Pagar alguns deutes" i "Pagament parcial". Les dues primeres no permeten modificar els imports ja emplenats, en canvi, el pagament parcial permet indicar lliurement l'import que l'usuari desitja pagar. Prement el botó "Pagar tots els meus deutes", l'usuari podrà abonar tots els deutes que tingui pendents d'una sola vegada. 

Si no es pot accedir a aquesta opció, serà perquè ha de ser dirigit per al pagament necessàriament a través de l'opció "Pagar alguns deutes", ja que té alguna/s deute/s que revesteixen circumstàncies específiques que seran expressament informades abans de procedir al seu pagament. 

Liquidacions del deute

En unes altres ocasions podrà pagar un o diversos deutes. Caldrà fer clic a "Pagar alguns deutes" i seleccionar una, diversos o tots els deutes. Caldrà prémer les caselles "Clau de liquidació" dels deutes que vulguis pagar. Els botons "Seleccionar totes" i "Eliminar selecció" permetran marcar i desmarcar automàticament. Cal tenir en compte que mitjançant aquesta opció no es podrà modificar els imports ja omplerts. Una vegada marcats els deutes prem el botó "Pagar", verifica les dades, prem novament "Pagar" i selecciona la forma de pagament, ja que es pot fer de diferents maneres: mitjançant càrrec en compte, mitjançant targeta de crèdit/dèbit i mitjançant transferència.

Accepta les dades i prem "Signar i enviar". Després del pagament es mostrarà un NRC (número de referència complet) de l'operació. Mitjançant l'accés als "meus pagaments" pots conèixer de manera senzilla i ordenada per dates els pagaments que has efectuat a l'Agència Tributària en nom propi, així com descarregar els justificants dels mateixos.