El sou mitjà que una persona necessitava per cobrir les seves despeses i viure dignament a Barcelona ciutat el 2023 era de 1.638 euros, un 50% o 550 euros més que el 2016, quan n'hi havia prou amb 1.088 euros, i 55 euros més que els que necessitava el 2022, quan el cost de vida ascendia a 1.552 euros al mes. Així ho conclou l'informe anual del salari de referència metropolità realitzat per les consultores Daleph i Ksnet per a l'organisme públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Un 73% de les persones soles amb fills de Barcelona, per a qui la vida és més cara, no disposen d'un sou de 2.650 euros, que és el que cal per viure a la ciutat, mentre que un 54% de pares o mares solters no disposen dels recursos necessaris a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un 43% de les llars de l'àrea metropolitana no compten amb aquests sous mínims per afrontar les despeses quotidianes. Les llars amb tres adults són les que ho tenen millor, tanmateix, hi ha un 27% de llars a Barcelona ciutat que no poden afrontar aquests costos, en aquest cas menys que a la resta de l'AMB, on els sous són més baixos i un 33% de les llars amb diversos d'adults i sense fills no poden fer front a les despeses.

Tot i que el sou mitjà de l'àrea metropolitana per cobrir els costos de vida és una mica inferior (1.516 euros) i encara més baix a l'àrea metropolitana, sense comptar Barcelona, on es pot viure amb 1.452 euros, són, en tots els casos, salaris molt llunyans al salari mínim interprofessional (SMI), encara molt habitual i insuficient per emancipar-se. L'informe analitza i suma els costos del cistell de la compra, l'habitatge, el transport, l'energia i les despeses extraordinàries.

Sens dubte, la despesa que més complica la subsistència a les famílies és l'habitatge, que s'endú el 34% dels pressupostos per cobrir necessitats bàsiques. Sumant les despeses de la llar, el percentatge s'eleva fins al 45%. Una persona sola es gasta de mitjana 794 euros en l'habitatge, mentre que algú amb fills arriba als 936 euros i una llar amb tres adults i fills paga uns 1.065 euros de mitjana.

El cistell de la compra va ser el 2023, de mitjana, 56,38 euros més car que el 2022, mentre que els subministraments (aigua, llum i telèfon) van caure 19,87 euros al mes de mitjana. Sumats, les despeses d'alimentació i subministraments s'emporten el 34% del salari de referència. Una persona sola gasta 261 euros al mes en alimentació i begudes i una parella amb dos o més fills dedica uns 913 euros.

La rebaixa del transport gràcies als ajuts del govern espanyol, inclosa la gratuïtat de Rodalies, propicia que tan sols es destini el 2% del pressupost s a aquesta despesa. Una persona sola només gasta 20 euros al mes de mitjana en transport, mentre que una família, a tot estirar, dedica 75 euros, en el cas de les famílies de tres adults amb fills.

Despeses extraordinàries com reformes de l'habitatge o comprar electrodomèstics s'enduen un 18% del pressupost de les llars, tres punts més que el 2022. Per a una persona sola aquestes despeses suposa de mitjana de 224 euros, mentre que una parella amb dos o més fills arriba a gastar més de 308 euros en imprevistos.

Mares i pares solters, els més mal parats

A més de diferenciar entre ciutat i àrea metropolitana, l'estudi de l'AMB distingeix entre el que costa la vida per a una persona sola i a cada persona en llars amb fins a tres adults i tres fills. Una persona sola amb fills a la capital és qui requereix un sou més elevat, fins a 2.650 euros (2.341 en la resta de l'àrea metropolitana), mentre que en una llar de tres adults sense fills poden sobreviure amb sous 951 euros en la resta de l'àrea metropolitana i amb 1.038 euros al mes a Barcelona capital.

Les diferències són substancials també entre la capital i la resta de l'àrea metropolitana. Així, una persona sola necessita 1.845 euros per poder viure a Barcelona i 1.518, 300 euros menys, en la resta de l'Àrea Metropolitana. En una parella amb dos fills o més, cada un necessita 120 euros més de sou al mes per cobrir les despeses mínimes: 1.757 euros en l'àrea metropolitana traient Barcelona i 1.906 euros a la gran ciutat.

Per a una persona que viu sola, l'esforç per l'habitatge s'eleva fins al 48% i, de mitjana, gasta 974 euros a la ciutat de Barcelona i 688 a la resta de l'àrea metropolitana, mentre que s'oxigena més aquesta partida per a adults que comparteixen pis o per a parelles amb fills. Així, de mitjana, el pes de l'habitatge és 7 punts més elevat a Barcelona que en la resta de l'àrea metropolitana, encara que en tots dos casos és la partida més gran, amb un 39 i un 32% de la despesa, respectivament.