El sistema elèctric espanyol va tancar l'any 2023 amb un superàvit de 3.298,6 milions d'euros, segons les dades de la catorzena liquidació publicada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Segons va indicar l'organisme, aquesta desviació transitòria positiva entre ingressos i costos regulats el 2023 es va produir, a més, després de l'aplicació de l'article 39.1 del Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre -en el qual es recull l'aportació extraordinària al sector elèctric per finançar els costos associats als càrrecs del sistema elèctric- pel qual 453,8 milions d'euros ja es van traspassar a la liquidació primera de 2024.

El sistema elèctric ja va registrar el 2022 un superàvit històric de gairebé 6.190 milions d'euros, xifra superior en 5.934,5 milions d'euros al superàvit inicialment previst per a l'exercici de 255,4 milions d'euros. En concret, el total d'ingressos el 2023 del sistema elèctric va ser de 12.180,4 milions d'euros, mentre que els costos han estat de 8.881,8 milions.

Atès que els ingressos van resultar suficients per cobrir els costos reconeguts, el coeficient de cobertura -la relació entre els costos que es poden pagar amb els ingressos disponibles i els que s'haurien de pagar amb càrrec a les liquidacions provisionals- va ser del 100%. La demanda en consum es va situar en 221.722 gigawatts hora (GWh).

Aquesta liquidació s'acumula a les anteriors de l'exercici 2023, sumant un total de 4.444,6 milions d'euros (abans d'IVA o impost equivalent), des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. Del total acumulat, 4.394,6 milions d'euros són pagats amb càrrec al sector elèctric, mentre que 49,9 milions d'euros ho són amb càrrec a Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que corresponen al 50% de la retribució específica d'instal·lacions ubicades en territoris no peninsulars.

Així mateix, no s'han produït desajustos temporals entre ingressos i costos del sistema elèctric, contemplats a l'article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, pel que la liquidació acumulada amb càrrec al sector elèctric es veu afectada per un coeficient de cobertura de 100% i la quantitat a pagar a compte als productors ascendeix a 8,6 milions d'euros.

Dèficit de 266,6 milions fins al febrer

L'organisme presidit per Cani Fernández també ha publicat la liquidació segona per a aquest any del sector elèctric, en la qual a tancament de febrer es registra un dèficit de 266,6 milions d'euros.

El total d'ingressos en aquest període va ser de 1.870,8 milions d'euros i els costos van ser de 2.137,3 milions d'euros. Per tant, ja que els ingressos disponibles no van ser suficients per cobrir els costos registrats en aquesta liquidació segona liquidació, el coeficient de cobertura s'ha situat en un 85,9%.

Respecte al sector gasista, el total d'ingressos liquidables declarats en la liquidació cinquena -compresa entre l'1 d'octubre de 2023 i el 29 de febrer de 2024- va ascendir a 960,401,3 milions d'euros. Aquests ingressos liquidables són un 4,5% inferiors als declarats en el període comparable de l'exercici anterior.