La recent reforma del subsidi d'atur té per objectiu que les persones treballadores gaudeixin d'una millor protecció i puguin compatibilitzar els subsidis i prestacions d'atur amb l'activitat laboral, i tot això amb uns tràmits més àgils i de millor accés. Les modificacions pactades entre el Govern espanyol i els sindicats busquen ampliar la cobertura, eliminar desproteccions i simplificar els requisits d'accés. Per això s'introdueix un nou règim per a persones aturades relacionades directament amb la pèrdua d'ocupació anterior, es millora la dinàmica dels subsidis d'atur i s'estableix una nova fórmula de quantia decreixent per als subsidis. A més, es facilita la compatibilitat dels subsidis amb el treball per compte d'altri i es reforça la vinculació de les prestacions d'atur amb mesures d'inserció laboral. 

Per incentivar la incorporació laboral, en el supòsit que un desocupat estigui cobrant la prestació i trobi un treball temporal, la nova norma estableix que el subsidi es podrà compatibilitzar l'ajuda pública amb un salari durant un període un màxim de 180 dies -és a dir, sis mesos- per cada nova ocupació a temps complet o parcial, sense que es redueixi la quantia de la prestació. Fins ara, els desocupats podien compatibilitzar la prestació de l'atur amb un treball temporal, el beneficiari podia elegir entre interrompre el cobrament de la prestació, mentre sigui vigent el contracte, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació contributiva. Amb dues modalitats:

  • Si vas interrompre la prestació i el contracte dura menys de 360 dies, quan aquest finalitzi, pots sol·licitar la represa de la prestació que tens interrompuda.
  • Si el contracte dura 360 dies o més, quan finalitzi, pots sol·licitar una nova prestació amb aquestes cotitzacions o optar per reprendre la prestació que vas interrompre en començar a treballar. Si optes per reprendre, les cotitzacions que haguessin servit per generar la nova prestació (que no has triat), no podran tenir-se en compte per a una prestació posterior.

Mentre que, amb la reforma, la prestació contributiva serà compatible amb una ocupació després d'un any cobrant la prestació sempre que el salari no superi els 1.350 euros al mes (225% de l'Iprem actual). La mesura s'implementaria a partir de 2025 i, segons sosté el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, el seu objectiu és protegir els aturats de llarga durada, ja que a partir de l'any és quan comencen a existir "grans problemes d'inserció".

Aquest nou règim de compatibilitats serà controlat a través de la firma d'un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i la Inspecció de Treball per determinar els supòsits de compatibilitat de prestacions d'atur i treball per compte d'altri que hagin de ser objecte d'actuacions inspectores, tot això per evitar el frau en l'obtenció i gaudi de les prestacions.

A més, els beneficiaris en situació d'atur de llarga durada s'incorporen de manera prioritària a programes i accions que possibilitin la seva reincorporació al mercat laboral amb l'accés garantit als serveis de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació.

D'altra banda, la prestació estarà vinculada a un itinerari personalitzat d'activació per a l'ocupació orientada a incrementar l'ocupabilitat dels perceptors que, en el 80% dels casos, no esgoten la prestació.

Una altra novetat de la reforma és que s'amplia el nombre de beneficiaris en permetre que els menors de 45 anys sense responsabilitats familiars puguin accedir al subsidi per esgotament. Reconeixent el dret a sol·licitar-ho als treballadors eventuals agraris i als transfronterers de Ceuta i Melilla.

A més, s'amplia la quantia del subsidi al 95% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiple (IPREM), índex de referència per a la seva concessió. La prestació serà de 570 euros durant els primers sis mesos; de 540 durant els sis següents i de 480 la resta del període. El subsidi per a majors de 52 anys es manté en el 80% de l'IPREM.