Els sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT han concretat aquest dimecres la seva nova petició d'un gran pacte de rendes que marqui els criteris dels convenis col·lectius que es negociïn l'any 2023. El bloqueig de les negociacions amb les patronals CEOE i CEPYME els porta, diuen, a reformular la proposta amb nous criteris sobre les clàusules de revisió salarial vinculant-les als beneficis. Les pujades que demanen per al cicle 2022-2023-2024 són del 5 (amb caràcter retroactiu), del 4,5 i del 3,75%, respectivament.

A més, demanen d'incloure en tots els convenis col·lectius una clàusula de revisió salarial que combini l'evolució del poder de compra i la situació de les empreses, mesurada per l'evolució del seu marge de beneficis. La pujada salarial addicional estaria vinculada al diferencial entre la pujada inicial pactada i la desviació de la inflació de cada un dels anys.

Per crear aquesta mitjana, crear un Sistema d'Informació per a la Negociació Col·lectiva (SIENC) que elabori la informació, a condició que el poder de compra dels salaris tingui relació amb l'evolució econòmica dels sectors.

Segons la proposta sindical, aquesta clàusula de recuperació salarial operarà preferentment al tancament de cada un dels anys i, en tot cas, seran els mateixos convenis col·lectius els que estableixin altres seqüències d'entrada en vigor de la clàusula: al final del cicle 2022-2024 o una distribució percentual en ambdós temps (un percentatge de la recuperació al final de l'any i un altre al final del cicle).

Per a l'elaboració d'aquest indicador, al qual denominen SIENC, els sindicats demanen a la Seguretat Social que generi un llistat de les empreses cobertes per cada conveni col·lectiu de treball a partir del codi de conveni facilitat per cada empresa.

A partir d'aquests llistats, exposen, l'Agència Tributària (AEAT) agregaria la informació que ja publica sobre vendes (a partir de les declaracions d'IVA transferit), compres (IVA suportat) i retribucions salarials (model 111 de l'IRPF) des de 2014.

"La mateixa configuració d'aquest indicador hauria de ser sotmesa a un procés de diàleg i negociació, per al qual és important una disposició del Govern favorable a facilitar i transparentar les dades necessàries," assenyalen.

CCOO i UGT proposen que el SIENC s'ubiqui orgànicament en el Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de l'AEAT, ja que el gruix de la informació procedirà dels registres fiscals que explota aquest servei.

Es tracta d'una proposta que tenien previst presentar en roda de premsa conjunta, però finalment es va suspendre per la "filtració" de part del contingut de la proposta sense que aquesta s'hagués ultimat en tots els seus apartats, informa Europa Press.

Els sindicats han reformulat la seva proposta salarial introduint nous criteris sobre la clàusula de revisió salarial, que ja no es lligarà només a l'evolució dels preus, sinó també a la marxa econòmica de les empreses.

Els sindicats asseguren que la negociació amb CEOE d'aquest pacte de convenis no podria anar més enllà de l'1 de maig. Si no aconsegueixen acord, insten al Govern a promoure les actuacions fiscals pertinents "per canalitzar els excedents de què s'està apropiant l'empresariat, fins a la majoria social, de manera que es reforci el consum final de les famílies i s'allunyi el risc d'una desacceleració econòmica superior a la ja prevista". Per a això, CCOO i UGT proposen d'establir una contribució mínima en l'Impost sobre Societats del 15% o el 20% sobre el total de beneficis.