El nombre d'afiliats a la Seguretat Social augmenta en 128.824 persones l'abril en termes desestacionalitzats i supera els 20,6 milions (20.661.195) per primera vegada. És el millor abril des que hi ha registres i tanca un quadrimestre en el qual s'han sumat 420.301 d'ocupats, la qual cosa també suposa el millor inici d'any de la sèrie històrica. El nivell actual supera en gairebé 1,2 milions de persones el nombre d'afiliats que existia abans de l'inici de la pandèmia (febrer 2020).

El creixement de l'ocupació respecte al nivell previ a la pandèmia és notable en sectors d'alt valor afegit com la informàtica i les telecomunicacions, i el nombre d'afiliats ha crescut un 21,6% respecte a les xifres d'abans de la pandèmia. Les activitats professionals, científiques i tècniques, per la seva part, presenten un creixement del 12,8%. Des del final de la pandèmia, un de cada quatre nous afiliats s'ha incorporat a aquests sectors altament productius.

 

El percentatge d'afiliats amb contracte temporal es manté en el mínim històric

Totes les comunitats autònomes presenten nivells d'ocupació superiors als que tenien abans de la covid-19. Destaca l'augment de l'afiliació a la meitat sud del país i als arxipèlags, amb un increment de l'ocupació superior al 6,4%.

A l'abril, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal es manté en el mínim històric del 14%, menys de la meitat del que es registrava abans de la reforma laboral (30%). Un altre indicador de l'increment de l'estabilitat és l'increment de la durada mitjana dels contractes que han estat baixa. Entre gener i abril d'aquest any ha crescut en 62 dies en comparació amb les xifres del mateix període de 2019, últim any homologable anterior a l'impacte de la pandèmia. Els sectors on més temporals han passat a ser fixos són: comerç i reparació de vehicles, hostaleria, construcció i la indústria manufacturera.

La taxa d'atur a l'abril s'ha reduït en 73.890 persones

La taxa d'atur a l'abril s'ha reduït en 73.890 persones, un 2,58% menys en relació amb el mes anterior. Respecte al quart mes de 2022, l'atur interanual ha caigut en 234.133 persones (un 7,75% menys). L'atur registrat a Espanya s'ha situat en 2.788.370 persones, per sota dels 2,8 milions per primera vegada aquest mes des de 2008, una dada que ens torna a l'escenari de bonança previ a la crisi financera, amb els registres d'atur més baixos de la sèrie històrica.

 

Per sectors econòmics respecte a març, l'atur registrat descendeix a tots els sectors. Al sector de serveis en 52.216 (-2,56%), indústria en 5.391 (-2,36%), agricultura en 4.296 (-3,79%) i en construcció 4.014 (-1,84%).

D'altra banda, l'atur femení va descendir en 38.756 dones, un 2,26% menys, i se situa en 1.679.567, marcant un mínim des de 2008. L'atur masculí a Espanya se situa en 1.108.803, en descendir en 35.134 (un 3,07% menys) respecte al mes de març. L'atur dels joves menors de 25 anys, per la seva part, cau el mes d'abril en 19.848 persones (un 9,23% menys) respecte al mes anterior, un ritme de baixada que triplica al -2,6% de l'atur general.

L'atur registrat el quart mes de 2023 baixa en les 17 comunitats autònomes i les caigudes en xifres absolutes més accentuades es produeixen a Andalusia (-20.551), Catalunya (-9.506) i Castella-La Mancha (-6.645).