En tan sols dos dies, des del dimecres 3 d'abril i fins a l'1 de juliol, estarà activa la campanya de la declaració de la Renda de 2023. Es tracta d'un període en què els espanyols han de retre comptes a Hisenda sobre el que van guanyar l'any passat. Encara que no estaran obligats aquells que van ingressar menys de 22.000 euros, si van tenir només un pagador.

Així, molts contribuents es pregunten en aquests dies com demanar el número de referència per fer la declaració. Es tracta d'un sistema d'identificació per a les persones físiques, que permet realitzar determinats tràmits i gestions amb l'Agència Tributària, encara que fonamentalment serveix per a la campanya de Renda.

Segons explica Hisenda al seu propi web, des del 12 de març d'aquest 2024, les referències obtingudes durant la campanya de la Renda de l'exercici 2022 (la de l'any passat) deixen de tenir efecte.

De manera que qui vulgui continuar operant amb un número referència per accedir serveis de Renda n'haurà d'obtenir un de nou que serà vàlid per als serveis de la Renda de 2023.

El número de referència (compost per sis caràcters, normalment lletres i números combinats) permet a l'usuari gestionar i agilitar tots els serveis de la seva Renda, confeccionar la declaració mitjançant el servei Renda WEB i presentar-la a través d'internet, independentment del resultat d'aquesta.

Existeixen dues vies per sol·licitar aquesta referència, la web de l'Agència Tributària (en l'apartat Gestiones) o a través l'aplicació mòbil AEAT, que és l'app oficial de l'Agència Tributària.

Una vegada s'ha seleccionat el canal (el web o l'app) es podrà obtenir el número, introduint l'import que apareix a la casella 505 de la declaració de Renda de l'exercici 2022, encara que també es pot aconseguir amb el certificat electrònic, el DNI electrònic o mitjançant el sistema Cl@ve.

L'Agència Tributària recomana obtenir la referència a través de l'aplicació mòbil perquè permet a l'usuari accedir a la mateixa al llarg de tota la campanya, així com aprofitar-se d'un accés més simple als serveis més utilitzats.

En qualsevol cas, Hisenda recorda que només serà vàlida l'última referència generada. De manera que si s'ha obtingut una referència des de l'app, en sol·licitar-ne una de nova a través del navegador, revocarà l'anterior.

Una vegada obtinguda la referència, el contribuent ja podrà accedir als diferents serveis de Renda disponibles per a cada campanya, des de sol·licitar hora per fer-la presencial o per telèfon, fins a obtenir la seva declaració mitjançant el sistema Renda WEB i presentar la declaració d'IRPF, sempre que suposi com a resultat una devolució o un ingrés amb domiciliació.

A més, existeixen altres tràmits on es pot fer ús d'aquest número, com la sol·licitud d'un certificat tributari d'IRPF, que admeten la identificació amb el número de referència, sense necessitat d'un certificat, DNI electrònic o registre en Cl@ve.