La inflació es col·loca a Catalunya en el 3,4% en termes anuals (idèntica taxa que al setembre), gràcies a la reducció de la partida d'habitatge, que inclou l'electricitat i el gas, que han crescut en molta menor proporció que el mateix mes de l'any passat. A més, la pujada anual dels aliments es col·loca en el 8,3% davant el 9,6%, amb una reducció d'1,3 punts percentuals (pp). En termes mensuals, els preus creixen a l'octubre un 0,1%, superior al zero registrat el mes anterior. Això situa la inflació a Catalunya per sota de la mitjana d'Espanya.

Dels 12 grans grups de productes, la pujada de l'IPC anual es conté en vuit que redueixen la taxa de creixement respecte al registre de setembre. A més d'alimentació, la principal reducció de l'IPC interanual es produeix en el grup de transports, que baixa d'un 4,5% el setembre a un increment anual del 2,3%, una reducció de 2,2 punts percentuals. Begudes alcohòliques i tabac baixa del 8,4% al 7,8% (0,6 pp); els mobles i articles de la llar cau del 4,5% al 4% (0,5 pp); sanitat del 2,8% al 2,7% (0,1 pp); comunicacions descendeix el seu IPC del 4,3% al 3,3% (1 pp); lleure i cultura passa del 5,4% d'inflació anual al setembre al 4,7% (0,7 pp) i l'últim grup amb descensos són altres béns i serveis, del 4,4% al 4,2% (0,2 pp).

Els increments de la taxa d'inflació anual s'han produït en habitatge, aigua, electricitat i gas, que al setembre registrava un descens de l'11,8%, i a l'octubre es redueix a un 7%, encara que els preus es mantenen per sota de dotze mesos enrere. Els grups que han incrementat el seu IPC anual a Catalunya els encapçala l'ensenyament, molt inflacionista l'octubre per l'arrencada de molts cursos, que passa d'una inflació del 2% el setembre a un 3,3% (1,3 punts), seguit del vestit i el tabac que augmenta de l'1,7% al 2% (0,3 pp) i, finalment, restaurants i hotels, que puja una dècima, fins al 5,8% anual a l'octubre.