Les pensions contributives (jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, etc.) en pujaran, amb efecte d'1 de gener de 2024, un 3,8% de mitjana, en aplicació de la variació mitjana interanual de l'IPC (Índex de Preus de Consum) entre desembre de 2022 i novembre de 2023, segons va aprovar el govern espanyol. Això implica un increment mensual mitjana pròxima als 50 euros. Seguint amb les mitjanes, la pensió mitjana per als jubilats espanyols ascendirà fins a 1.243,4 euros al mes, amb una alça de 45,50 euros mensuals. No obstant això, es pot revisar concepte a concepte la reforma del sistema aplicada pel govern espanyol, ja que ha inclòs una tirallonga d'increments addicionals per a les pensions mínimes i no contributives, que oscil·len en increments d'entre el 14%, el 6,9% i el 5,3%, segons els tipus de pensió a percebre.

Aquesta revalorització de la prestació es tradueix, en el cas de les retribucions de les pensions màximes, en un augment de 116 euros mensuals, de manera que els pensionistes cobraran 3.175 euros mensuals en catorze pagues (44.450 euros anuals), davant els 3.059 euros de 2023 (42.823 euros anuals).

L'objectiu del govern espanyol és que la pensió mínima de jubilació contributiva amb cònjuge se situï el 2027 en, almenys, 16.500 euros anuals (1.178,5 euros mensuals), un 22% més que el 2023. Mentrestant, per a 2024, la pensió mínima de jubilació per a les persones de 65 anys o més amb cònjuge a càrrec seu, la més habitual, augmentarà en 67 euros al mes el 2024, fins als 1.033 euros al mes en 14 pagues o 14.466,2 d'anuals, un 6,9% més que aquest 2023. En cas de no tenir cònjuge a càrrec seu, la retribució queda en 813 euros al mes.

Aquest any els increments també es plasmaran a les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV) en almenys un 6,9%. Així, les pensions no contributives de vellesa i invalidesa (SOVI) es revaloritzen en un 6,9% per a 2024, la qual cosa suposa assolir els 517,9 euros mensuals, que equivalen a 7.250,6 euros anuals.

En el cas en el cas dels pagaments per a la prestació de viduïtat, els qui tinguin càrregues familiars -que el govern espanyol ha equiparat la seva quantia a la de la pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec-, cobraran 14.466,2 euros anuals, el que suposa 939 euros mensuals, 127 euros més al mes que el 2023, per l'increment del 14%. Amb 65 anys o amb discapacitat de com a mínim el 65%: 813 euros al mes. Entre 60 i 64 anys: 760 euros al mes. Amb menys de 60 anys: 616 euros al mes.

Quant a la pensió mínima per a les llars unipersonals es fixa en 11.552,8 euros anuals (davant els 10.963,4 euros de 2023) i de 14.466,2 euros en els casos amb cònjuge a càrrec (el 2023, era de 13.526,80 euros).