Wallapop, Vinted, OnlyFans o Twitch, en el punt de mira a partir de l'any que ve. La directiva europea obligarà a totes les plataformes digitals a compartir informació sobre els seus venedors amb les autoritats fiscals dels països de la Unió Europea. A partir de l'1 de gener de 2024, sempre que hagin realitzat més de 30 operacions o hagin obtingut més de 2.000 euros en les seves vendes, les plataformes estaran obligades a recopilar, verificar i comunicar informació sobre determinats venedors que utilitzen els seus serveis.

Segons la directiva DAC 7, aquesta informació ha de recopilar-se i verificar-se cada any natural (de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any) i ha de ser comunicada per les plataformes com a màxim el 31 de gener de l'any següent. Aquesta nova directiva afectarà aquells venedors que utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop o Vinted hagin venut 30 articles o més, o rebut més de 2.000 euros de les vendes. Des de Wallapop, per la seva part, ja han explicat que si el venedor compleix algun d'aquests casos, es posaran en contacte per correu electrònic i el centre de notificació perquè completi els camps amb la informació requerida.

Aprovació de la normativa

Espanya va aprovar a finals de l'any passat la transposició d'aquesta directiva, que serà efectiva a partir de 2024 i que permetrà inspeccions d'Hisenda amb altres països i fiscalitzarà les plataformes. Així, la primera declaració informativa de l'obligació d'informació recollida pels operadors de plataformes s'haurà de presentar a partir d'1 de gener de 2024 respecte de la informació relativa a l'any immediat anterior.

Operadors digitals

Els operadors hauran d'aplicar procediments de diligència, amb especial atenció a la residència, per verificar i tractar la informació dels venedors que operen a les seves plataformes o que presten serveis a usuaris, amb l'excepció de les administracions i les cotitzades. Les plataformes hauran d'identificar als mateixos operadors i venedors, les activitats que desenvolupen, el pagament al venedor i la identificació dels comptes de cobrament, així com els tributs, comissions, tarifes o altres quantitats retingudes o cobrades.

Això s'aplicarà a l'arrendament i cessió temporal de béns immobles i mitjans de transport, serveis personals i de venda de béns i es presentarà el mes de gener següent a la transacció. Així mateix, també estaran exempts d'obligacions aquells operadors que provin que han comunicat la informació per via d'altres operadors i les plataformes que estan domiciliades en països que tinguin convenis d'intercanvi d'aquest tipus de dades amb la Unió Europea.

Inspeccions conjuntes

En el cas de les inspeccions conjuntes, s'obre la porta a la realització de controls simultanis a una mateixa empresa a diversos països europeus alhora i a l'actuació d'agents espanyols en aquests països europeus i viceversa. Quan aquestes inspeccions es realitzin a Espanya, tots els agents hauran de comportar-se de manera conforme a la normativa espanyola i els agents nacionals no podran excedir-se de les competències que la legislació del seu país d'origen els confereix.