Les agències de qualificació creditícia han començat a valorar l'acord d'Investidura assolit per Pedro Sánchez per poder continuar governant quatre anys més. En només unes hores s'han pronunciat Moody's i Fitch. La primera, que ha fet una anàlisi més extensa, preveu que el ràting de Catalunya sigui positiu, principalment, per la cancel·lació parcial del deute. Encara que no opina el mateix per al conjunt d'Espanya. La segona agència, més mesurada, ha mantingut la nota d'Espanya en A- amb perspectiva estable després de la investidura.

En concret, Moody's espera que els acords assolits pel PSOE beneficiïn la qualitat creditícia de la Generalitat de Catalunya i potencialment d'altres regions espanyoles en alleujar la seva càrrega de deute i disminuir les seves despeses per interessos. La firma assenyala que el nou marc permetria a Catalunya recaptar el 100% dels impostos pagats dins del seu territori, augmentant la seva autonomia financera, mentre que es preveu condonar 15.000 milions d'euros del deute de la Generalitat català, que va ser contret a través del mecanisme de liquiditat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), al voltant del 20% del deute de la Generalitat concedit pel Govern central a través de l'instrument.

La cancel·lació parcial del deute podria estendre's a altres regions amb l'objectiu de compensar-les per l'excés de deute relacionat amb el cicle econòmic negatiu, recull Europa Press, mentre que en el cas de regions amb deute limitat o nul contret amb el Govern central, inclosos el País Basc, Navarra i Madrid, els fons ajudarien a reduir els seus nivells generals de deute.

"Segons els nostres càlculs, una condonació del 20% del deute regional contret a través dels mecanismes de liquiditat del Govern central, combinada amb transferències addicionals a les regions que no han utilitzat aquests mecanismes, totalitzaria al voltant de 45.000 milions d'euros, o aproximadament el 3,3% del PIB nacional", estima l'agència.

Com a resultat de l'esmentada condonació, Moody's calcula que la càrrega del deute de les regions qualificades baixaria del 180% dels ingressos operatius el 2022 una mitjana del 154% i estima que aconseguirien estalvis d'interessos anuals d'aproximadament 407 milions d'euros de mitjana, reduint les seves despeses operatives i millorant el seu acompliment operatiu en el futur.

"La Generalitat de Catalunya seria la més beneficiada perquè és la regió més endeutada d'Espanya", afirma Moody's, apuntant que les mesures proposades reduirien la seva càrrega de deute a aproximadament el 203% dels ingressos operatius des del 245% a finals de 2022, el que continuaria sent alt en comparació amb altres governs regionals i locals europeus.

Tanmateix, Moody's ha advertit que aquests acords polítics assolits per Sánchez per aconseguir la investidura resulten negatius per al perfil creditici d'Espanya "a causa del risc polític més gran". En aquest sentit, subratlla que les implicacions creditícies finals dependran de com s'implementin els acords i de la capacitat per dur a terme la seva agenda política, encara que l'agència espera que sigui estable i confia que "tots els partits de la coalició donin suport al pròxim pressupost d'Espanya per a 2024".

Així mateix, si bé consideren que la cancel·lació del deute de Catalunya no tindria cap efecte sobre els indicadors de deute sobirà, apunten que plantejaria "problemes de risc moral", la qual cosa podria desincentivar la formulació de polítiques fiscals prudents en l'àmbit regional, pressionant les finances de l'emissor sobirà.

Fitch manté la nota d'Espanya

L'agència de qualificació Fitch ha mantingut la nota d'Espanya en A- amb perspectiva estable després de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern dijous passat, recull l'Agència EFE, encara que adverteix que el "panorama polític cada vegada més polaritzat" i la dependència dels independentistes "podrien plantejar desafiaments".

En una nota, la firma justifica el manteniment de la seva qualificació sobirana pel creixement econòmic, una economia diversificada i de valor afegit, institucions sòlides dins del marc europeu i indicadors de governança "en línia" amb la resta de països amb la mateixa qualificació. "La perspectiva estable reflecteix l'opinió de Fitch que el nou govern continuarà implementant polítiques alineades amb el Pla nacional de Recuperació i Resiliència", afegeixen.

Respecte a les seves previsions, Fitch estima que l'economia espanyola es moderarà a l'1,7% el 2024 (en línia amb Brussel·les) després de créixer un 2,3% aquest any i que, a causa del "feble" creixement dels socis comercials, l'avanç del PIB espanyol vindrà impulsat per la demanda interna. Sobre el deute, el qualificador pronostica que la ràtio assolirà el 108,4% del PIB aquest any, "el doble" que el d'altres països amb la qualificació A- i malgrat que l'"elevat creixement del PIB nominal ha reduït significativament la ràtio d'endeutament d'Espanya des del seu màxim de 2020".

Fitch afegeix que preveu un alentiment en el ritme de caiguda de la ràtio "amb la desacceleració del creixement econòmic i els dèficits fiscals primaris projectats en el model de dinàmica de deute de mitjà termini de Fitch". Per la seva part, el dèficit previst per a 2023 assolirà el 3,9% del PIB i pujarà una dècima el 2024.