Confemetal, l'organització empresarial d'àmbit nacional que agrupa més de 220.000 empreses siderometal·lúrgiques, ha traslladat als partits i, per extensió, al futur govern espanyol la necessitat de dotar d'una seguretat jurídica més gran al sector del metall i, insisteix, en la necessitat d'una Llei d'Indústria, el projecte legal presentat per l'actual govern espanyol de la qual no arribarà a ser aprovat després de la convocatòria d'Eleccions Generals. A més, sol·licita menors costos administratius per a les empreses del sector, tant laborals -incloses les cotitzacions socials- com fiscals que, segons la seva opinió, "suposen un impost sobre l'ocupació i a competitivitat", segons han advertit en un document publicat aquest divendres, en el qual exposa les seves demandes i propostes de cara a la pròxima Legislatura. Igualment, Confemetal vol un Pla Renove per a la indústria.

Les propostes de la patronal del metall, que presideix José Miguel Guerrero, inclouen dotar a l'ordenament laboral d'una visió unitària "de la que ara manca" per promoure la seguretat jurídica i que s'eviti que els nous drets socials i obligacions en matèria d'igualtat i conciliació "suposin costos directes i indirectes a les empreses" i demanen frenar l'augment de la despesa en incapacitat temporal i establir mecanismes de control. Segons la seva opinió, serà essencial mantenir el "paper central" de la indústria en l'economia espanyola a través d'una llei específica que contempli les seves particularitats, permeti aprofitar totes les seves potencialitats i faciliti el desenvolupament de la seva activitat. A més, han reclamat per a aquesta llei un marc normatiu "aplicable, eficaç i útil", no limitador,", i impulsor de la inversió, la productivitat, el creixement i la creació d'ocupació de qualitat al sector.

En matèria laboral, consideren necessària una flexibilitat interna més gran, especialment en matèria de jornada, funcions i salaris. "Demanem que es faciliti que la normativa laboral ofereixi opcions que permetin abaratir costos mantenint la relació laboral", ha recollit la patronal entre les seves propostes. Davant dels problemes de mà d'obra, segons el parer de Guerrero és necessari desenvolupar programes per atreure els joves a la indústria i promoure especialment entre les dones les carreres i disciplines en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i eliminar amb l'"estigma associat a l'aprenentatge de la formació professional". En matèria de formació, Confemetal considera vital flexibilitzar la formació dual perquè s'adapti a les empreses, reforçar els sistemes d'orientació professional, millorar el reciclatge i la formació contínua, executar contractes programa de formació amb finançament públic i incloure determinats oficis industrials al catàleg d'ocupacions de difícil cobertura són altres dels seus reclams.

Relatiu a les càrregues impositives, ha demanat al futur Executiu de reduir la pressió fiscal a les empreses i ha proposat d'adequar la tributació de l'impost sobre societats a la capacitat econòmica real de les companyies, eliminant les limitacions en la compensació de pèrdues o la deducció de despeses financeres i corregint els supòsits de doble imposició tant nacionals com estrangers, mitjançant l'exempció total de dividends i guanys patrimonials. I que s'afavoreixin els instruments fiscals de suport a la R+D+i i impulsar la consolidació de les noves iniciatives empresarials amb tipus inferiors, tant en l'impost sobre societats com en les cotitzacions socials en els primers anys d'activitat.

Igualment, advoquen per suprimir molts dels impostos autonòmics "que provoquen distorsions al mercat interior i comprometen la competitivitat" i combatre i erradicar les taxes d'economia submergida i el frau i l'evasió fiscal, així com facilitar fiscalment la transició empresarial intergeneracional.