El mes de juny passat, l'IPC interanual es va col·locar en l'1,9%, el nivell més baix des de març del 2021, després de descendir 1,3 punts percentuals (pp) davant el 3,2% que va registrar el mes anterior, al maig, una caiguda en picat que ha permès que des de principis d'any la inflació hagi descendit 4 pp si es té en compte que el 2023 va arrencar en un 5,9%. Tanmateix, el ral·li s'acabarà previsiblement aquest mes de juliol, segons apunten els experts, que fins i tot consideren que podria produir-se un repunt de diverses dècimes en la dada interanual que donarà a conèixer aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El gabinet d'anàlisi de conjuntura de Funcas, la Fundació de les Caixes d'Estalvis, estima que aquest mes de juliol la inflació interanual s'elevarà en tres dècimes, de l'1,9% de juny a un 2,2%. D'altra banda, són menys precisos l'equip de conjuntura del BBVA, que preveu que durant l'estiu l'IPC rondarà el 2%, i el del Banc d'Espanya, que assenyala que en aquest tercer trimestre la inflació tocarà terra en el 2% i després tendirà a pujar. En termes anuals, Funcas aposta perquè la mitjana anual de la inflació es col·locarà en un 3,9% per al conjunt d'aquest any (al maig parlava d'un 4%), per sobre del 3,7% previst per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) i del 3,2% del Banc d'Espanya, que fa tres mesos el xifrava en el 3,7%.

Evolució mensual i anual

L'IPC interanual, el que es fa servir de manera quotidiana, s'elabora de la resta de la inflació mensual sobre la inflació mensual del mateix mes de l'any anterior. Des de Funcas expliquen que el juny del 2023 els preus van pujar respecte a maig del 2023 un 0,6%. Tanmateix, el mateix mes del 2022, la inflació en termes mensuals va créixer un 1,9%, un dels increments més grans en un sol mes de la història. Per tant, la diferència entre aquest 1,9% (juny 2022) i el 0,6% (juny 2023) dona una baixada d'1,3 punts percentuals, que marca l'evolució de l'IPC interanual. La qual cosa explica que es reduís del 3,2% de maig a l'1,9% de juny: 1,3 punts percentuals de caiguda.

Doncs bé, al juliol les coses són molt diferents, ja que el 2022 en termes mensuals es va produir una reducció de 0,3% i, perquè la inflació interanual continués baixant el juliol de 2023, s'hauria de produir una caiguda mensual per sobre d'aquestes tres dècimes. I, segons l'opinió de Funcas, això no passarà, ja que el gabinet de conjuntura que dirigeix Raymon Torres estima que els preus pugin una dècima respecte a juny del 2023. Per això, amb la correcció dels decimals, els seus càlculs apunten que l'IPC interanual remuntarà aquestes tres dècimes.

A Funcas sustenten que el descens al juny de la taxa d'inflació per sota del 2% ha estat causat fonamentalment per l'efecte esglaó als productes energètics, és a dir, la comparació amb el mateix mes de l'any passat. A més, apunten que "s'observa en els últims mesos una moderació de les pressions inflacionistes als aliments, considerats en conjunt, però un manteniment en els serveis, mentre que en els béns no energètics la tendència no està clara". Sobre aquests béns, assenyala que el preu del petroli i del Mibgas (Mercat Ibèric del gas) ha experimentat escasses variacions en les últimes setmanes, de manera que es mantenen les hipòtesis de partida dels escenaris de previsions.

Així, preveuen un progressiu ascens del preu del petroli fins als 80 dòlars i l'evolució del preu del Mibgas en línia amb els seus futurs, els quals no s'han modificat substancialment en les últimes setmanes. "A l'esmentat escenari, el resultat registrat al juny seria el mínim anual, i a partir de juliol la taxa general retornaria a nivells superiors al 2% per convergir progressivament cap a la taxa subjacent", actualment en el 5,9%. La previsió de Funcas per a la mitjana anual se situa en el 3,9% aquest any i el 3,4% l'any vinent, amb taxes interanuals (desembre sobre desembre) del 5% el desembre del 2023 i de l'1,5% el desembre del 2024.

Així, segons les previsions de Funcas, els aliments podrien mantenir descensos aquest mes de juliol, encara que amb el dubte de com influirà la sequera en els preus de nombrosos productes de temporada, com ara la fruita, especialment en la síndria i el meló. Respecte als combustibles, el dièsel majoritari a Espanya ha incrementat el preu de mitjana un 1,5%, segons les xifres de la Comissió Europea, i la gasolina un 1,9%. No obstant això, el dièsel està un 16,5% més barat que el juliol del 2022 i la gasolina el 8%. Respecte a l'electricitat, segons Red Eléctrica Española, al juliol es va pagar a 100,3 euros, 2 euros menys que el mes anterior. El juliol de l'any passat, va costar 216 euros.