L’Institut Català de Finances (ICF) ha obtingut l’acreditació de la Comissió Europea per poder gestionar directament fons europeus, de tal manera que, a partir d'ara, l'entitat financera pública de la Generalitat accedirà directament a tots els instruments financers cofinançats amb fons europeus, com ja fa l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per al conjunt d'Espanya

L'ICF està treballant per activar aquesta nova capacitat de gestió com més aviat millor i té previst, en les pròximes setmanes, llençar una nova línia de cofinançament per a inversions destinades a quatre grans eixos: infraestructures sostenibles; investigació, innovació i digitalització; pimes i inversions socials. Aquesta línia s'emmarcarà dins del programa InvestEU, de la Comissió Europea, que aporta garanties per import de 26.000 milions d’euros que, segons es preveu, mobilitzaran inversions de prop de 372.000 milions gràcies a la col·laboració publicoprivada durant la vigència del programa. 

L'entitat financera valora l'assoliment d'aquesta habilitació com "un pas molt important per a l’ICF com a canalitzador de fons europeus", segons ha informat aquest dimecres. Actualment, l’ICF gestiona altres instruments financers cofinançats amb fons europeus, com els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) o els acords de garantia amb el Fons Europeu d’Inversions, però aquests programes provenen d’acords d’altres estaments com el Govern i l'executiu espanyol, que negocien directament i estableixen l'acord amb la Comissió Europea.

Deixant així a l'ICF com a simple gestor dels fons. Per aquesta labor, a mitjans de 2023, l'ICF va reorganitzar la seva activitat de manera que IFEM, una societat filial 100% propietat de l’ICF, concentrava la gestió de programes financers amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), i també aplega el finançament per a projectes innovadors. Això va implicar que l'IFEM és qui gestiona la cartera de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses del Programa Operatiu de Catalunya FEDER 2014-2020 (línia Eurocrèdit) i els recursos destinats a la implementació de la iniciativa JEREMIE del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a Catalunya en el marc del Programa Operatiu 2007-2013.

El procés d’obtenció de l'acreditació de la Comissió Europea per poder gestionar directament fons europeus ha suposat una revisió exhaustiva dels sistemes i procediments de l’ICF per part d’un auditor extern, supervisat directament per la Comissió Europea, qui finalment ha aprovat l’acreditació quan ha comprovat que l’entitat disposa de sistemes, normatives i procediments equivalents als de la mateixa Comissió.