L'Agència Tributària analitza amb les associacions d'autònoms una rebaixa de l'actual retenció que s'aplica a aquests professionals del 15% a compte de la declaració de l'IRPF, segons fonts dels negociadors. Igualment s'ha posat sobre la taula la possibilitat de graduar les retencions en funció dels ingressos de cada treballador, encara que aquesta possibilitat agrada menys a l'Agència Tributària per ser tècnicament més complexa. Seria més factible graduar per trams d'ingressos els pagaments fraccionats que han de realitzar la majoria dels autònoms trimestralment -també a compte de l'IRPF- que actualment suposa el 20% de la facturació.

Unes mesures que s'han estudiat al si del Fòrum de Treballadors Autònoms que Hisenda va obrir fa un any per impulsar la relació cooperativa amb aquest col·lectiu, en concret en el grup de treball encarregat d'analitzar el règim tributari dels autònoms per "assegurar una adequació a la realitat econòmica i empresarial sorgida amb la digitalització i millorar la seva seguretat jurídica", segons va anunciar Hisenda quan es va posar en marxa el fòrum. Les conclusions que surtin del grup de Treball s'inclouran en un llibre blanc, elaborat per l'Institut d'Estudis Fiscals, que servirà de marc per a una reforma de la fiscalitat dels treballadors per compte d'altri.

Retencions del 15% per a l'IRPF

Els autònoms, com els assalariats, estan obligats a lliurar una part dels seus ingressos a Hisenda a compte de l'Impost de la Renda i, igual com els assalariats, quan realitzin la declaració els podrà sortir a ingressar o a tornar en funció dels diners avançats a l'Agència Tributària. En el cas dels treballadors per compte aliena, la retenció és molt senzilla, ja que correspon a les seves empreses quedar-se amb una part dels seus salaris en funció del seu nivell salarial que posteriorment lliuren a l'Agència Tributària. Però els autònoms no tenen un únic pagador que centralitzi tots els seus ingressos, la qual cosa complica la retenció. Fins ara, aquesta funció recau sobre les empreses que contracten els serveis d'aquests professionals que els hauran de retenir el 15% a cada factura.

I això és el que està en anàlisi entre l'Agència Tributària i les associacions d'autònoms que mantenen posicions diferents. L'associació que defensa als professionals amb més ingressos LLIGA (que pertany a la CEOE) és partidària de reduir la retenció per igual a tots els autònoms, Uatae prefereix que la retenció sigui variable en funció dels ingressos i Upta aposta per mantenir l'actual sistema de la retenció del 15%, segons fonts coneixedores del debat. Tanmateix, els responsables de l'Agència Tributària es decanten per reduir de forma global l'actual retenció, ja que fer-ho per trams és molt més complicat a causa de la varietat de clients que pot tenir un autònom. Com està el sistema ara, correspon a l'empresa clienta la responsabilitat de la retenció, però si es fa per trams, recauria sobre l'autònom la responsabilitat de triar la retenció en funció del tram que ell estimi encertat.

Pagaments fraccionats cada trimestre

Però hi ha una segona variable que complica la futura reforma. Aquells autònoms els clients dels quals no són empreses, sinó particulars, no tenen retencions, ja que quan algú entra a una fleca i compra una barra de pa, no s'encarregarà de retenir l'IRPF al forner. Aquests autònoms, que són una majoria, han de fer trimestralment pagaments fraccionats dels ingressos que han tingut en aquell període que actualment són del 20% de la facturació. En els pagaments fraccionats, l'Agència Tributària sí que veu més senzill graduar el percentatge en funció dels ingressos, coneguts pel mateix autònom. Una cosa similar al que s'ha introduït aquest any per a les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, actualment l'Agència Tributària té prou informació per fer el càlcul a aquests professionals.

Però en els pagaments fraccionats, les postures entre les associacions estan més enverinades. LLIGA ben plantada perquè cada autònom sigui lliure per elegir el percentatge i, en qualsevol cas, sigui voluntari acollir-se a un tipus o un altre. La resta considera que s'ha d'aplicar el tipus en funció dels trams reals d'ingressos, la qual cosa podria suposar que els que superin els 40.000 euros anuals es vegin obligats a pagaments fraccionats per sobre del 20%. L'Agència Tributària no està disposada a una posició intermèdia: si es fa variable per trams, serà per a tothom, o per a ningú, la qual cosa deixa fora l'opció que sigui una decisió voluntària de l'autònom.

Llibre comptable digital

Com controlaria l'Agència Tributària que els ingressos que l'autònom diu tenir ho són realment? A través de la presentació del llibre comptable digital (ben trimestral, bé anualment), una cosa que de moment és voluntària -encara que molt pocs autònoms el presenten per no reportar-los cap benefici. Tanmateix, si s'imposés el nou sistema, els autònoms tindrien menys càrregues burocràtiques, per exemple ja no haurien de lliurar els models 130, 115 i 111, entre altres millores.