Aquest dilluns 8 d'abril finalitza el termini que tenen les plataformes de comerç online, com Wallapop, Vinted o Airbnb, per informar Hisenda de la identitat dels usuaris que en una anualitat hagin realitzat més de 30 operacions de venda de béns el 2023, o hagin obtingut més de 2.000 euros en les seves vendes. La normativa s'aplicarà a l'arrendament i cessió temporal de béns immobles i mitjans de transport, serveis personals i de venda de béns, això vol dir que inclou des de la venda d'una peça de roba a un arrendament d'un lloguer a llarg termini (28 nits o més).

Les plataformes digitals hauran de comunicar al fisc les dades de qualsevol persona física (sigui un usuari o un autònom) o empresa que vengui o deixi serveis personals a través d'elles, com el nom i cognoms, direcció, DNI o data de naixement. En principi, la nova norma dictada pel govern espanyol determina que aquestes dades s'han de declarar durant el mes de gener amb el balanç de l'exercici anterior, però en tractar-se del seu primer any d'aplicació, l'executiu ha donat una pròrroga de tres mesos.

El reial decret aprovat pel govern espanyol desenvolupa les normes i procediments relatius a l'obligació d'informació i de diligència deguda relatives a la declaració informativa dels operadors de plataforma digital, traslladant la DAC 7 i implementant l'Acord Multilateral entre Autoritats competents sobre intercanvi automàtic d'informació relativa a ingressos obtinguts a través d'aquestes plataformes en l'àmbit de l'OCDE. 

Espanya va aprovar a finals de 2022 la transposició d'aquesta directiva, que serà efectiva a partir de 2024 i que permetrà inspeccions d'Hisenda amb altres països i fiscalitzarà les plataformes. No obstant això, el reglament estableix que el fisc podrà sol·licitar informació sobre les transaccions fetes quatre anys enrere, és a dir, des de 2019.

La plataforma Wallapop va informar fa uns dies que dels 19 milions d'usuaris de la seva plataforma, la norma únicament afectarà a prop d'un 1% d'aquests. En aquest sentit, des de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf) s'afegeix que la manera de tributar per la compravenda d'articles reutilitzats no ha canviat amb l'aplicació de la norma i, en el cas dels venedors particulars, només seria necessari tributar en les vendes per imports superiors al seu preu original, una cosa poc comuna en les transaccions de segona mà entre particulars.