Les famílies amb caps de família menors de 35 acumulen una riquesa neta mediana 5 vegades menor que el 2008. Si llavors tenien de mediana 100.000 euros de patrimoni net, el 2022 en tenien només 20.000, segons un estudi presentat pel Banc d'Espanya. En el mateix període, les famílies encapçalades per persones entre 35 i 44 també han reduït el seu patrimoni dels 200.000 als 80.000 euros i els d'entre 45 i 54 de 250.00 a 130.000. Entre 55 i 64 anys, les famílies han passat de 350.000 euros de mediana a 190.000.

El valor és una mediana, per tant, no sorgeix de dividir totes les riqueses, que seria una mitjana, sinó d'ordenar tots els valors i col·locar el punt mitjà entre els més habituals. Com que el pes de les rendes altes disminueix en el càlcul, pot ser més representatiu que una mitjana.

La tendència de perdre riquesa en relació amb l'etapa prèvia a la crisi de 2008, tanmateix, s'atenua i després es reverteix amb les famílies més grans. Quan els principals familiars tenen entre 65 i 74 anys, el patrimoni passa de 250.000 el 2008 a 230.000 el 2022. Les famílies amb suport de major de 75 anys han passat d'acumular un patrimoni de 200.000 a un de 250.000. La riquesa neta mediana ha passat de 358.000 euros el 2008 a 308.000 el 2022.

La correlació es replica també en les rendes medianes de les famílies, que creixen dels 15.000 euros anuals als 23.000 en els majors de 75 i de 23.000 a 30.000 els d'entre 65 i 74. En canvi, les famílies amb caps de família menors de 35 cobren avui menys que els jubilats i han perdut des de 33.000 de 2008 als 29.000 de 2022. També han perdut poder adquisitiu totes les famílies encapçalades per membres de més entre 35 i 64 anys, però continuen sent les que més cobren. Així, entre 35 i 44 han passat 38 a 36.000 i els superen els d'entre 45 i 54, que passen de 40.000 a 37.000. Finalment, les famílies d'encapçalades per persones d'entre 55 i 64 anys cobraven en 2008 40.000 euros de mediana i en 2022 36.000.

Malgrat que la majoria de franges d'edat hagin demanat renda mitjana, l'augment de les famílies més grans arrossega la mitjana nacional a uns valors molt similars als de 2008, 33.000 euros de mitjana, amb un gran augment des de 2014, quan va tocar fons amb 26.000 euros de mitjana.

El percentatge de famílies propietàries del seu habitatge habitual també ha caigut de manera estrepitosa entre els joves. Si el 2011 les famílies encapçalades per persones majors de 35 anys van tocar sostre amb un 67% d'elles com propietaris del seu habitatge principal, aquest valor ha caigut a menys de la meitat, el 33%. A la resta de franges d'edat, el percentatge de propietaris també ha caigut des de 2011, però de manera més suau i amb valors que van des del 63% en les famílies amb caps d'entre 35 i 44 anys i el 84% entre els majors de 75. Un 71% d'espanyols són propietaris del seu habitatge, un valor dos punts inferior que el 2020, quan eren un 73,9%.