Espanya es va col·locar com el sisè país on més va créixer la pressió fiscal (el pes dels impostos en relació amb la riquesa) el 2021 entre els estats membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Després de l'alça del 2021, la taxa de pressió fiscal es col·loca a Espanya en el 38,4% del PIB, un poc més que la mitjana del 34,1% dels països associats a l'organització econòmica internacional.

Al seu informe anual sobre els ingressos fiscals, l'OCDE va situar Noruega i Xile com els estats membres on més es va incrementar la pressió fiscal (3,4 punts fins al 42,2% en el primer i 2,8 punts percentuals fins al 22,2% en el segon), després de l'any dels confinaments de la covid. Altres tres països del bloc van registrar augments anuals iguals o superiors a 2 punts percentuals —Israel (2,6), Corea del Sud (2,2) i Lituània (2,2)— i immediatament per darrere, en sisena posició i amb una alça d'1,7 punts, es va ubicar Espanya que, juntament amb Mèxic, havia liderat les pujades de la pressió fiscal el 2020. Encara que aquest últim, tanmateix, es va situar el 2021 entre els membres de l'OCDE en què la recaptació impositiva va decréixer més davant el PIB.

Mèxic va passar del 17,8% el 2020 al 16,7% l'any següent, només superat pel descens a Hongria (del 36,1% al 34%). Aquests números mantenen Mèxic com l'estat de l'OCDE on la pressió fiscal global és més petita, seguit de Colòmbia (19,5%), ambdós molt per sota de la mitjana del 34,1% de països que conformen l'organització.

Més creixement de la pressió fiscal que del PIB

En la majoria dels països, 24 dels 36 per als quals hi ha dades del 2021 (d'un total de 38 en l'organització), la càrrega fiscal va pujar a mesura que es recuperaven del xoc econòmic de la pandèmia de covid-19. Per això, la mitjana del bloc va progressar sis dècimes el 2021, fins a situar-se en el 34,1%. En termes nominals, la càrrega fiscal del 2021 va créixer un 12,8% respecte al 2020, mentre que el PIB de l'OCDE va millorar en un 10,5%.

La "prioritat" dels membres en política fiscal va ser donar suport a la recuperació econòmica, estimulant el creixement i la inversió, especialment en matèria d'"economia verda", segons l'informe de l'OCDE. Aquest atribueix l'augment de la recaptació fiscal, sobretot, al "rebot" en els ingressos per l'IVA i els impostos a les societats (van augmentar 0,5 i 0,4 punts percentuals respectivament).

Espanya, per sobre de la mitjana

Tant la proporció relativa de la càrrega impositiva a Espanya com el creixement anual del passat exercici es van situar per sobre de la mitjana de l'OCDE, encara que la pressió total d'Espanya encara està lluny dels nivells de països com Bèlgica, Noruega o França, superiors al 40% i, liderant el bloc, Dinamarca (46,9%). En la comparació de l'última dècada, Espanya apareix entre els països amb una pujada més pronunciada. En concret, l'alça espanyola va ser de 7,1 punts percentuals si es comparen les xifres de 2020 i 2021, un increment només superat a Eslovàquia i Corea del Sud.

Cotitzacions a la Seguretat Social

L'informe també apunta que el 2020, l'últim any per al qual hi ha dades desglossades per a tots els països, les cotitzacions socials van representar la principal font d'ingressos fiscals de l'OCDE (un 26,6%), seguides per l'impost sobre la renda (24,1%) i l'IVA (20,2%). La resta de les taxes al consum van suposar un 11,9%, l'impost de societats un 9% i els impostos a la propietat un 5,7%.

L'estructura impositiva espanyola va ser diferent, ja que les cotitzacions socials tenien una quota més elevada que la mitjana (37,4%), mentre que l'impost de societats que paguen les empreses pels seus beneficis va tenir un pes significativament inferior (5,3%)