El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 47.883 persones el maig en termes desestacionalitzats i va superar els 20,7 milions (20.709.078) per primera vegada. En el conjunt dels cinc primers mesos de l'any es van crear 468.184 llocs de treball, completant-se el millor període gener-maig de la sèrie històrica. En termes d'afiliació mitjana, es va superar per primera vegada els 20,8 milions de persones (20.815.399), després de sumar-ne 200.411 el mes de maig, amb un increment intermensual del 0,97%. En termes interanuals, el creixement va ser del 2,9%, amb 582.676 afiliats més que fa un any.

Respecte al nivell previ a la pandèmia (febrer 2020), l'afiliació va créixer en gairebé 1,3 milions de persones en desestacionalitzat. El creixement de l'ocupació respecte al nivell previ a la pandèmia va ser especialment dinàmic en sectors d'alt valor afegit com la informàtica i telecomunicacions, el nombre d'afiliats de les quals va créixer un 22,3% respecte als que registrava abans de la pandèmia, o activitats professionals, científiques i tècniques, que presenta un creixement del 13%.

Augmenta l'ocupació juvenil

Des del final de la pandèmia, un de cada quatre nous afiliats (gairebé 270.000 en termes absoluts) es va incorporar a aquests sectors altament productius. També es va registrar un comportament millor que el de la mitjana en el cas dels joves, de manera que l'ocupació juvenil va augmentar en un 10,1% des de 2019, 3,1 punts percentuals més per sobre del conjunt de l'economia. Respecte a l'ocupació femenina, va créixer un 8,6%, tres punts més del que ho ha fet el dels homes, de manera que el percentatge de dones afiliades ha assolit el 47,2% per primera vegada.

Disset mesos després de l'entrada en vigor de la reforma laboral, al maig, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal es va mantenir en el mínim històric del 14%, menys de la meitat del que es registrava abans de la reforma (30%).

L'atur baixa en 49.260 persones al maig i se situa en 2.739.110

La taxa d'atur al maig va baixar en 49.260 persones (-1,77%) respecte al mes anterior. L'atur registrat es va situar en un total de 2.739.110 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des de 2008. En termes interanuals, l'atur va descendir en 183.881 persones, una caiguda percentual del 6,29%.

En aquest sentit, la desocupació va caure a tots els sectors: al sector de serveis en 34.665 persones (-1,74%), en indústria en 4.622 persones (-2,07%), en construcció amb 3.896 aturats menys (-1,82%) i l'agricultura va registrar 2.501 persones menys en atur (-2,30%).

L'atur baixa a les 17 comunitats autònomes

L'atur registrat el cinquè mes de l'any va baixar en les 17 comunitats autònomes. Les caigudes en xifres absolutes més acusades es van produir a Andalusia (-6.521), Castella-la Manxa (-6.138) i a Galícia (-4.909). En termes interanuals, la desocupació va descendir, sobretot, a les Balears.

La reducció de l'atur masculí i del femení, per la seva part, va ser similar en termes absoluts. L'atur femení va caure en 24.540 dones (-1,46%) fins a un total d'1.655.027 aturades i el masculí es va situar en 1.084.083 en descendir en 24.720 homes (-2,23%). L'atur dels joves menors de 25 anys va descendir el mes de maig en 7.208 persones (-3,69%) respecte al mes anterior, duplicant el ritme percentual de la caiguda general. El total de joves en situació d'atur va ser el menor de tota la sèrie històrica: 188.043.