Compte enrere per a la campanya de la Renda 2023. Aquest dimecres, 3 d'abril, arrenca la declaració de la Renda de forma digital i el termini màxim s'estendrà fins a l'1 de juliol. Els terminis per a la modalitat telefònica i presencial arrenquen el 7 de maig i el 3 de juny, respectivament, això sí, havent demanat prèviament cita en ambdós casos.

Més enllà de tots els requeriments d'Hisenda, cal tenir en compte que per un pis de lloguer, és obligatori incloure les rendes que s'obtenen per aquest immoble i no declarar-lo pot portar importants conseqüències per al propietari, amb sancions lleus, greus i molt greus segons l'import defraudat i, en alguns casos, pot oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quantitat defraudada. Segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), quatre de cada 10 arrendaments no es declaren.

De fet, segons la companyia tecnològica Wolo, especialitzada en lloguers de llarga durada, Hisenda té diverses formes per verificar el lloguer no declarat: mitjançant el consum de subministraments com la llum, l'aigua o el gas; les dades cadastrals o la declaració del llogater a la recerca de beneficis fiscals.

Per evitar problemes, és important que els propietaris declarin els ingressos per lloguer com a rendiments de capital immobiliari. Si aquests superen els 1.600 euros anuals, especificant a més la naturalesa de la propietat i si hi ha més d'un propietari, tots els copropietaris hauran de declarar els ingressos obtinguts. Els propietaris poden deduir fins al 60% del rendiment net dels lloguers destinats a habitatge habitual.

Despeses i impostos

De fet, des de la plataforma tecnològica expliquen que "sota aquesta modalitat de lloguer, es poden desgravar despeses i impostos com la hipoteca, l'IBI o les taxes municipals de neteja, escombraries, enllumenat o aigua". També són desgravables les despeses de conservació i de reparació de l'habitatge, les despeses de la comunitat, incloses les derrames; l'amortització de béns immobles o les despeses derivades del mateix contracte de lloguer. "Si s'ha recorregut a empreses o plataformes immobiliàries, les despeses d'agència que es cobren també es poden desgravar, sempre que hagi estat el propietari i no l'inquilí el que els hagi abonat (tal com recull la llei d'habitatge aprovada el 2023)", afegeixen des de Wolo.

Deducció de fins al 60% del pagament del lloguer

Una vegada s'hagin reunit i sumat totes les despeses anuals relacionades amb el pis llogat, s'haurà de restar aquesta quantitat dels diners obtinguts pel lloguer. Aquest procés portarà el propietari a la base imposable sobre la qual es pot aplicar una deducció de fins al 60% del pagament per llogar l'immoble com a habitatge habitual del llogater.