Les plantacions de marihuana tenen una gran demanda de llum per mantenir-se i representen el 28% de l'energia que va ser defraudada a Espanya l'any passat, segons un informe que ha fet públic Endesa. El consum anual d'electricitat que de manera il·legal alimenta aquestes plantacions és de 2.200 GWh, que equival al que consumeix la ciutat de Sevilla cada any. Cada plantació, segons la companyia energètica, consumeix com 80 habitatges.

Endesa, a través de la seva filial de Xarxes e-distribución, ha detectat en els últims tres anys prop de 190.000 casos de frau elèctric, dels quals 55.167 expedients van tenir lloc el passat 2022. Més d'una quarta part tenen a veure amb les plantacions de marihuana, fins al punt que l'any passat Endesa va ajudar a desmantellar de la mà de la policia 1.800 fraus per alimentar plantacions a l'interior, o sigui, unes cinc al dia.

Molt habitualment, els traficants ocupen il·legalment un immoble, l'omplen de plantes i punxen la llum del comptador comú, sobreconsum que, segons sol al·legar la companyia, sol ser darrere d'algunes apagades. Aquestes punxades, a més, suposen un risc de seguretat per als edificis i han pogut provocar alguns incendis urbans.

Quan en una àrea es produeix molt frau, les instal·lacions pateixen sobrecàrregues, encara que la potència elèctrica instal·lada pot multiplicar per cinc la necessària pels contractants a màxima potència. Com a exemple, "la potència d'electricitat que circula pels transformadors que donen servei a les zones amb més frau és fins a deu vegades major que la que mesuren els comptadors dels habitatges amb contracte, la qual cosa dona una idea del volum d'enganxaments il·legals i de la quantitat d'energia que demanden", explica Endesa en un comunicat sobre el frau.

Un 75% més de denúncies

La companyia ha reforçat les inspeccions per destapar el frau elèctric, que es produeix en diferents sectors d'activitat i segments de població, encara que només el 14% de l'energia recuperada per frau correspon a petits consumidors domèstics amb una potència contractada inferior als 3,5 KW.

L'any passat, e-distribución va rebre 63.769 denúncies anònimes que van generar 21.196 inspeccions, xifra que suposa un 75% més que l'any anterior. Entre les últimes tecnologies incorporades per Endesa per detectar el frau hi ha eines d'Intel·ligència Artificial com el machine learning (aprenentatge automàtic) i el deep learning (aprenentatge profund). Amb l'anàlisi de les dades que brinda la digitalització de la xarxa, es poden arribar a detectar desviacions i comportaments anòmals que ajuden a orientar les inspeccions de forma més eficient, així com a augmentar el percentatge de frau detectat.