Espanya va rebre els primers onze mesos de l'any passat 67,4 milions de turistes estrangers, la qual cosa suposa un increment del 138,9% respecte a l'any passat però un 15% menys que en el mateix període del 2019, any previ a la pandèmia de la covid. Aquell any, el conjunt de comunitats autònomes va rebre 79,2 milions de turistes entre gener i novembre. Quant a la despesa total realitzada pels visitants, aquest va assolir els 81.821 milions d'euros aquest any, una quantitat que es queda un 6,2% per sota del nivell registrat abans de la covid-19 però que millora un 161% la despesa realitzada en el mateix període del 2021.

Fins al novembre de 2022, Espanya va rebre, per tant, 12 milions de turistes menys que abans de la pandèmia (79,4 milions), mentre que la seva despesa va ser inferior en 5.444 milions d'euros, segons es desprèn de les enquestes de moviments turístics en fronteres (Frontur) i de despesa turística (Egatur) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE),

Pel que es refereix a l'arribada de turistes per comunitats, Catalunya ha estat la que més visitants ha rebut aquest any a falta només de comptabilitzar les dades de desembre. En els onze primers mesos de l'any han estat gairebé 14 milions, la qual cosa suposa un augment del 167,5% respecte al mateix període del 2021. Amb tot, Catalunya tampoc no aconsegueix de moment recuperar els nivells previs a la pandèmia, ja que entre gener i novembre del 2019 va rebre 18 milions de turistes, 4 milions més que aquest any.

Les altres comunitats que més turistes han registrat aquest any fins al novembre són les Balears, amb prop de 13,1 milions i un increment del 110,5%, i les Canàries, amb més d'11,1 milions, un 155% més.

En termes interanuals, el volum de turistes internacionals que van visitar Espanya fins al novembre del 2022 suposa un increment del 138,9% respecte als 28,2 milions arribats durant els mateixos mesos de l'exercici anterior, en tant que la seva despesa total és un 160,1% superior.

4,3 milions al novembre

Encara que els 4,3 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya al novembre queden encara un 8,5% per sota del nivell prepandèmia (400.000 menys), la seva despesa total de 5.387 milions d'euros es va situar un 6,3% per sobre dels 5.068 milions de fa tres anys. En comparació amb el mateix mes del 2021, el nombre de turistes i la seva despesa van créixer un 29,2% i un 43,2%, respectivament.

La despesa mitjana per turista es va situar en 1.241 euros, amb un increment anual del 10,9% i del 14,3% davant els 1.086 euros del 2019.

Per la seva part, la despesa mitjana diària va créixer un 16,1%, fins als 165 euros, xifra que supera en 4 euros els 161 euros de fa tres anys.

La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser de 6,8 dies, la qual cosa suposa un descens de 0,3 dies respecte a la mitjana de novembre del 2018.

La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals va ser el novembre de 7,5 dies, la qual cosa suposa 0,4 dies menys que un any abans, però 0,7 més que el 2019.

Els britànics lideren les arribades

El Regne Unit va ser el principal país de procedència, amb 828.680 turistes al novembre, cosa que representa el 19,1% del total i un augment del 38,4% respecte al mateix mes del 2021.

França i Alemanya van ser les següents, amb 585.567 turistes (un 17,4% més en taxa anual) i 529.562 (un 10,3% més) respectivament.

Entre la resta de països, van destacar els creixements anuals dels turistes procedents dels Estats Units (82,8%), Irlanda (58%) i Països Nòrdics (27,9%).

Els britànics també van liderar la despesa, amb 906 milions d'euros (un 16,8% del total), un 42% més en taxa anual, seguits dels turistes procedents d'Alemanya i de Països Nòrdics, amb 689 milions (un 16,5% més) i 535 milions (un 34,7% més) respectivament.

Canàries i Catalunya, líders al novembre

Canàries va ser la principal destinació dels turistes el novembre, amb el 27,3% del total (1,2 milions, un 17% més), seguida de Catalunya, amb un 22,2% (962.715, un 56,3% més) i Andalusia, amb un 13,7% (593.559, un 22,1% més). El 20,5% dels visitants registrats a Catalunya procedia de França i el 16,5% de l'agregat de resta d'Europa.

En l'acumulat dels onze primers mesos del 2022, les comunitats que més turistes reben són Catalunya, les Balears i les Canàries. Les tres són, així mateix, les comunitats amb més despesa acumulada, sent la primera les Canàries (amb el 19,3% del total), seguida de Catalunya (19%) i les Balears (18,4%).

Al novembre, també ho són les Canàries (amb el 31% del total) i Catalunya (18,2%), a més de la Comunitat de Madrid (15,2%).

El lleure, oci i vacances va ser al novembre el motiu principal del viatge a Espanya per a prop de 3,6 milions de turistes, la qual cosa suposa un increment anual del 26,4%, mentre que els negocis ho van ser per a 424.494 persones (un 68,4% més) i, en l'acumulat fins aquell mes, per a més de 4,1 milions (un 121,4% més), encara que menys que els 5 milions registrats el 2019.