"Catalunya lidera la captació" dels fons europeus Next Generation, segons les dades que ha presentat Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hisenda en funcions. Catalunya ha aconseguit 8.075 milions d'euros dels esmentats fons fins al maig, per sobre de la resta de comunitats autònomes, malgrat que el mecanisme de repartiment del govern espanyol "penalitza" la Generalitat, segons la consellera.

Catalunya s'ha situat al capdavant de la captació gràcies a la competitivitat de les seves empreses, ha destacat Mas. I és que ha aconseguit el 21% dels fons repartits en convocatòries competitives, per sobre del seu pes en el PIB espanyol. Però en els que depenen directament del govern espanyol, la cosa ha estat diferent, ja que només ha captat el 9% dels que es reparteixen discrecionalment amb assignacions directes i l'11% dels que es donen per licitacions.

La consellera ha valorat que "el teixit econòmic i social de Catalunya ha demostrat ser molt capaç de captar fons en igualtat de condicions però, quan el repartiment és per decisió de l'Estat, el resultat és diferent". El govern espanyol, per tant, "penalitza Catalunya".

"Catalunya és molt capaç de captar fons en igualtat de condicions, però quan el repartiment és decisió de l'Estat, el resultat és diferent"

Segons els càlculs de la conselleria, si la Generalitat rebés fons europeus en relació amb el seu pes poblacional, del 16%, o el seu PIB, del 19%, hauria de disposar de 600 i 900 milions d'euros més respectivament. Aleix Cubells, director de Fons Europeus del Govern, ha valorat també que si s'aplica un "mecanisme corrector" a Catalunya pel fet de liderar el ránquing i tenir més empreses en disposició de captar-los, això no passa amb Madrid, que "capta el 30% dels fons discrecionals".

La Comunitat de Madrid és la tercera comunitat autònoma que rep més fons en total, sumant els que aconsegueixen les empreses, amb 6.849 milions d'euros, lleugerament per sota dels que arriben a Andalusia, 6.994 milions.

Els fons europeus i la indústria catalana

Les dades fets públics aquest dimecres pel Govern reflecteixen que, dels més de 8.000 milions captats, ja s'han repartit 6.113 milions a empreses, entitats sense ànim de lucre, ajuntaments, centres d'investigació, centres de formació i també particulars.

La conselleria també ha criticat que molts projectes "no s'ajusten a les necessitats de la indústria espanyola i catalana", per la qual cosa el 70% de les convocatòries queden desertes, encara que ha valorat positivament l'impacte dels Perte, en especial el de l'electromobilitat, en la indústria catalana. En canvi, ha lamentat que no hagin previst l'abastament d'aigua en un moment d'emergència hídrica com el que viu una part important d'Espanya, especialment Catalunya.