Les comunitats autònomes amb competències en polítiques d'ocupació rebran 1.800,37 milions d'euros per a l'aplicació del Pla d'Ocupació Digne 2024, segons l'ordre del Ministeri de Treball publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Si es comptabilitzen les 11 principals àrees d'aquest pla, Andalusia és la que rebrà més fons, amb prop de 295 milions; seguida de Catalunya, 287 milions; i la Comunitat de Madrid, amb 240 milions.

En matèria d'orientació professional, es distribuiran 356,11 milions d'euros. Les principals comunitats beneficiades seran Andalusia (56,31 milions), Catalunya (55,53) i Madrid (47,4).

Per al programa de reforç dels serveis públics d'ocupació autonòmica en les tasques d'orientació i prospecció per trobar feina, es repartiran 58,35 milions d'euros, amb Andalusia (16,02 milions), Catalunya (6,63), Comunitat Valenciana (5,76) i Madrid (4,99) en les primeres posicions.

Per a oportunitats d'ocupació, l'import ascendirà a 523,04 milions d'euros, dels quals Catalunya (87,13 milions) serà la principal receptora seguida d'Andalusia (83,67) i Madrid (72,28).

Per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, es repartiran 31,5 milions. Catalunya (5,09 milions), Andalusia (5,03) i Madrid (4,14) també ocupen els tres primers llocs.

Per a emprenedoria i capitalització de prestacions d'atur, amb una partida de 21 milions, l'ordre és el següent: Catalunya (3,4 milions), Andalusia (3,36) i Madrid (2,76).

En formació i requalificació, només es preveuen 7 milions. Les tres primeres comunitats també són Catalunya (1,13 milions), Andalusia (1,11) i Madrid (0,92).

Per a la modernització dels serveis públics d'ocupació, amb 51,45 milions, es repeteix el mateix ordre: Catalunya (8,33 milions), Andalusia (8,24) i Madrid (6,77).

Per a les iniciatives de formació d'aturats, es destinaran 224,16 milions. Les comunitats amb més recursos són Andalusia (36 milions), Catalunya (35,72) i Madrid (29,8).

I per a les iniciatives de formació de treballadors ocupats, s'invertiran 77,13 milions, amb el mateix ordre que en l'anterior apartat: Andalusia (12,39 milions), Catalunya (12,29) i Madrid (10,25).

Per a oportunitats d'ocupació i formació, es destinaran 443,52 milions. El rànquing està encapçalat per Andalusia (71,6 milions), Catalunya (70,35) i Madrid (59,23).

I en accions per a la formació en negociació col·lectiva i diàleg social s'han assignat 7 milions d'euros. També amb Catalunya (1,27 milions), Andalusia (1,22) i Madrid (1,13) al capdavant.

En l'ordre del Ministeri de Treball, liderat per Yolanda Díaz, es recull la distribució dels crèdits gestionats per les comunitats autònomes, per un import d'1.800,37 milions d'euros, que és el 70% dels 2.571,96 milions assignats el 2023.