La llei d’acompanyament, aprovada aquest dimecres pel Govern juntament amb els pressupostos, preveu una reforma i rebaixa de les rendes del treball, que beneficiarà totes les persones amb sous bruts anuals de fins a 33.000 euros. En concret, es reduirà de 9 a 8 els trams de l’IRPF autonòmic i s’abaixarà un punt, del 9,5% al 8,5%, el primer tram, mesura que beneficiarà els sous de 33.000 euros, que segons el Govern, suposen 2,6 milions d’assalariats, el 73% del total.

El Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives, també conegut com llei d’acompanyament, també inclou una millora de les ajudes per al lloguer. En concret, s’amplia el límit de renda per poder acollir-se a la deducció del lloguer en l’IRPF, dels 20.000 als 30.000 euros anuals, i l’import màxim de la deducció passa de 300 a 500 euros. Aquesta mesura, però, no serà universal sinó que va dirigida a col·lectius vulnerables, com joves, aturats, famílies monoparentals i nombroses, vidus i persones amb discapacitat.

També les víctimes de violències masclistes es podran acollir a més deduccions per habitatge, ja que s’apuja del 20% al 25% de la quota del lloguer, i de 1.000 a 1.200 euros anuals, el màxim que es poden deduir. A més, s’estableix una reducció del 95% de l’impost de donacions i successions i tindran també un tipus reduït en els impostos de Transmissions i Actes jurídics documentats.

Respecte dels tributs propis, es fan diverses modificacions. En el cànon de l’aigua, es fan canvis en la tarifa social per incorporar-hi quatre col·lectius com a beneficiaris: perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), persones amb rendes baixes, persones refugiades i entitats socials i usuaris d’habitatges vinculats a la inserció social de titularitat dels ens locals.

Pressupostos rècord

Els pressupostos de la Generalitat preveuen un increment de la despesa del 9,6%, fins els 43.673 milions, i del 9,7% dels ingressos financers, fins els 41.887 milions, a més de 110 milions per variació d’actius financers. La resta de la despesa es cobrirà amb 1.676 milions de deute, amb el que el Govern preveu tancar l’exercici 2024 amb un dèficit del 0,1%.

La major part dels ingressos venen pel model de finançament: 29.674 milions d’euros el 2024, 4.438 milions més (17,6% més). Per impostos, la Generalitat ingressarà 4.839 milions, 125 menys que el 2023 per la caiguda de Patrimoni, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. La majoria són impostos cedits (4.425 milions), mentre que els propis només suposen 414 milions, que suposaran un increment per la pujada de l’impost sobre estades en establiments turístics, als habitatges buits i als establiments comercials.