CaixaBank i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) han firmat un acord pel qual l'entitat financera s'adhereix a la línia d'avals del govern espanyol per a l'adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual per menors de 35 anys i famílies amb menors a càrrec. Amb això, Caixabank s'afegeix a entitats com el Banc Santander i BBVA, que ja s'han apuntat a aquesta línia d'avals aprovada per l'Executiu el febrer passat i dotada amb 2.500 milions d'euros. L'aval podrà cobrir fins i tot 20% de l'import del préstec i pot arribar al 25% si l'habitatge disposa d'una qualificació energètica D o superior.

L'objectiu del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana és que aquelles persones que compten amb solvència financera, però que no han generat capacitat de prou estalvi per accedir a un préstec hipotecari, puguin adquirir el seu primer habitatge. La mesura és dirigida a joves menors de 35 anys i a famílies amb menors a càrrec, els ingressos del qual no superin els 37.800 euros bruts a l'any (4,5 vegades l'IPREM).

Si l'habitatge és adquirit per dues persones, els ingressos dels dos adquirents no podran superar en conjunt la suma del límit establert per a cada un. A més, el límit establert en funció de l'IPREM s'incrementarà en 0,3 vegades (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, en el cas de família monoparental, el límit es podrà incrementar en un 70% addicional.

El termini per formalitzar els préstecs que s'acullin a aquesta línia d'avals finalitzarà el 31 de desembre de 2025, ampliable fins a 2027.