Un de cada sis habitatges de lloguer (63,6%) de la demarcació de Barcelona són de propietaris que tenen menys de cinc immobles arrendats i el percentatge arriba al 76,7% en el cas dels propietaris que només tenen immoble, els quals acumulen el 39,8% del parc total d'habitatge de lloguer a la demarcació. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, concentra el 40,8% de l'oferta de lloguer i el 37,1% dels propietaris, segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB). Les dades de l'Incasòl, de gener de 2023, mostren que a la demarcació hi ha 305.709 propietaris declarats i 589.272 pisos en règim de lloguer, per la qual cosa, la mitjana d'habitatges per propietari és d'1,9. Del total, estaven declarats eren persones físiques el 91,9% del total de propietaris (280.927) i ostenten el 70,0% dels habitatges. Per la seva banda, les persones jurídiques corresponen al 8,9% dels propietaris i són titulars del 29,6% dels immobles per llogar.

Pel que fa als tenidors d’un únic habitatge de lloguer, l’estudi ha mostrat que tenen menys representativitat a la ciutat de Barcelona (el 70,7% de propietaris té un 33,4% del total), que a la resta de l’àrea metropolitana (el 75,5% acumula el 45,9% del parc) i a la resta de la demarcació (el 74,1% ostenta el 43,1% de l'oferta).

Pel que fa als grans tenidors -que la Llei de l'Habitatge determina que són aquells que tenen cinc o més pisos arrendats-, l'informe exposa que representen el 4,5% del total de titulars i que tenen el 36,3% dels pisos que estan arrendats a la demarcació de Barcelona. D'aquí que la mitjana se situï en 15,5 habitatges per propietari, i la quantitat que es multiplica en els que posseeix més de 10 pisos. Aquests representen l’1,4% i aglutinen el 25,7%, amb una mitjana de 35,1 unitats per titular.

En el cas de la capital catalana, els propietaris de 5 o més habitatges, els immobles es reparteixen gairebé a parts iguals entre les persones físiques i les empreses (45,8 % i 42,6 %, respectivament). La seva representativitat és major en el districte de Ciutat Vella, gran part del de l’Eixample i Sant Gervasi i en els barris de la Vila de Gràcia i Sant Genís dels Agudells. En particular, en el Barri Gòtic arriben a suposar més d’un 40 % dels habitatges.

Pel que fa als propietaris de més de 10 i més de 15 habitatges, les empreses passen a ser les principals tenidores, acumulant al voltant de la meitat dels immobles (49,7% en el primer llindar i 53,7% en el segon). La seva representativitat és major als barris centrals de Barcelona i en ambdós casos suposen més d’un 30% dels habitatges de Sant Genís dels Agudells.