La Seguretat Social va fregar al març els 12 milions d'afiliats amb contracte laboral indefinit, 2,23 milions més que el mateix mes de 2022, quan va entrar plenament en vigor la reforma laboral i 9,8 milions de persones ocupades gaudien de contractes indefinits. Amb aquestes xifres, el percentatge d'afiliats amb contracte indefinit se situa en el 87,3%, el seu màxim històric. Des de març de 2022, la Seguretat Social té poc més d'un milió d'afiliats més dins del règim general, el més nombrós, i l'afiliació va marcar una xifra rècord amb 20,9 milions de persones, però aquest increment s'ha distribuït de forma diferent en funció del tipus de contracte.

Mentrestant, en els últims 24 mesos, els contractes laborals temporals han passat de superar els 3,7 milions fins a situar-se a penes en els 2 milions, en reduir-se en 1,7 milions l'ocupació temporal. Al capítol de temporalitat, la fins ara infrautilitzada figura del fix discontinu ha guanyat 426.321 d'ocupats. De fet, el març de 2022 hi havia 471.005 afiliats fixos discontinus, una xifra que gairebé s'ha duplicat, fins als 897.326, segons les dades de la Seguretat Social consultades per Efe. El pes més important d'aquesta modalitat, que ha substituït al contracte per obra per donar resposta a sectors marcats per l'estacionalitat com el camp o l'hostaleria, ha generat polèmica i controvèrsia aquests anys.

Des de l'oposició i alguns serveis d'estudis econòmics han reclamat més detall sobre els períodes d'inactivitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus i han apuntat que poden emmascarar un atur real" "més gran que el de l'atur registrat. Des del Govern defensen que aquesta figura sempre s'ha comptabilitzat de la mateixa forma en les estadístiques, encara que mai no havia tingut tant pes com ara, i defensen que dona més estabilitat. Segons assenyalava en l'última roda de premsa de les dades de l'atur el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, el fix discontinu és "una solució estable, amb drets i garanties al que abans es feia amb contractes eventuals, sense drets, inestable, precari i sense garanties."

La temporalitat en mínims

La taxa de temporalitat en el mercat de treball espanyol segueix en mínims històrics del 12,7%, segons destacava el Ministeri d'Inclusió, amb les dades d'ocupació de març. A més, la taxa de temporalitat que reflecteix l'enquesta de població activa (EPA) també s'ha reduït en nou punts en els dos últims anys. Així, si en l'últim trimestre de 2021 la taxa de temporalitat es trobava en el 25,4%, passava a situar-se en el 16,5% al tancament de 2023, última dada disponible.

El març de 2024, es van firmar 1,12 milions de contractes, dels quals 504.893 van ser indefinits, el 45% del total, mentre que es van segellar 618.595 acords temporals, la menor xifra des de l'any 1997. El març de 2022 es van firmar 1,6 milions de contractes, dels quals 513.677 van ser indefinits, la qual cosa va suposar el 32% del total, mentre que es van registrar 1,15 contractes temporals.