L’edat legal de jubilació ordinària s'està elevant des de la reforma del sistema de pensions que es va aprovar fa més d’una dècada durant un període transitori que va començar l'any 2013 i que acabarà d'aquí a tres anys, el 2027. En concret, un mes per cada any entre els anys 2013 i 2018 i dos mesos per cada any transcorregut des del 2018. El període de cotització transitori s’aplica mentre s'endarrereix gradualment fins que l’edat de jubilació arribi als 67 anys. Determina els anys addicionals de cotització necessaris per accedir al 100% de la pensió i els coeficients de revalorització que s’apliquen.

L’objectiu és retardar l’edat mínima amb la qual els treballadors que han cotitzat a la Seguretat Social accedeixen a la jubilació: més anys cotitzats com a requisit per accedir a la pensió. Aquest any la franja es va situar en els 66 anys i 6 mesos i en virtut d’aquest període transitori que contempla la llei, l’edat legal de jubilació seguirà creixent cada any progressivament fins que a partir del 2027 l’edat de jubilació ordinària arribi als 67 anys en cas d’haver cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos i de 65 anys en el cas que s’acumulin 38 anys i 6 mesos o més.

Canvis a partir de l'1 de gener de 2025

D’aquesta manera, a partir de l’1 de gener de 2025 entraran en vigor els nous canvis relatius a l’edat mínima de jubilació i mínim d’anys cotitzats per accedir a la pensió màxima tant per les pensions ordinàries com anticipades. En concret, per accedir a la jubilació l’any vinent caldrà haver complert els 65 anys si es tenen cotitzats 38 anys i 3 mesos o més; o haver complert els 66 anys i 8 mesos si es tenen menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats. Faran falta llavors tres mesos més cotitzats si es vol jubilar a 65 anys o esperar dos mesos més que ara si ha cotitzat menys de 38 anys.

Així mateix, també es retarda l’edat de jubilació anticipada voluntària fins als 66 anys i 8 mesos i s’aplicaran nous coeficients reductors en les pensions que superin la prestació màxima. L’edat màxima avançada se situarà en els 63 anys amb almenys 38 anys i tres mesos cotitzats. En el cas d’una jubilació anticipada, involuntària o forçosa, amb la que és possible jubilar-se fins quatre anys abans de l’edat legal ordinària. L'any vinent seguirà vigent tenir almenys 15 anys cotitzats per accedir al 50% de la base reguladora de la Seguretat Social. 

Jubilació amb el 100% de la pensió

D'aquesta manera, com queda la jubilació fins a l'any 2027 per tenir el 100% de la pensió? 

2024: 65 anys (38 anys o més cotitzats) o 66 anys i 6 mesos (menys de 38 anys cotitzats). 

2025: 65 anys (38 anys i 3 mesos o més cotitzats) o 66 anys i 8 mesos (menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats). 

2026: 65 anys (38 anys i tres mesos o més cotitzats) o 66 anys i 10 mesos (menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats). 

A partir del 2027: 65 anys (38 anys i 6 mesos o més) o 67 anys (menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats).