Vuit de cada deu treballadors a Espanya està a favor que es redueixi la jornada laboral a 35 hores setmanals, com pretén el govern d'Espanya, sempre i quan no suposi una reducció del salari. De ser així, set de cada deu estarien en contra, segons la 'VII Enquesta de percepció social de la innovació a Espanya' (EPSI) elaborada per Cotec i Sigma Dos a partir de 7.243 entrevistes.

D'acord amb aquest informe, la gran majoria dels treballadors no mostra preocupació pels possibles efectes negatius de retallar la jornada laboral, però entre els que sí que la tenen, la reducció del sou que podria portar associada aquesta mesura és la seva primera inquietud, amb un 35% de respostes. El segueixen la pèrdua de beneficis empresarials (32%) i la pèrdua de competitivitat del país (29%).

Al contrari, l'estudi posa de manifest que molt pocs treballadors dubten que aquesta mesura milloraria la seva qualitat de vida i consideren que no afectaria la seva motivació ni la seva productivitat. Més enllà de possibles mesures legislatives, la majoria dels ciutadans, en concret el 61%, creu que la reducció de la jornada laboral arribarà com a conseqüència del canvi tecnològic.

Aquest percentatge és 16 punts superior a l'obtingut fa cinc anys. Així, mentre que el 2018 empataven els que creien que el canvi tecnològic reduiria les hores de treball (45%) i els que deien que no portaria grans canvis (43%), la diferència avui és de gairebé 34 punts, ja que els que creuen que no hi haurà canvis han baixat el 27%.

Concentrar el treball en 4 dies

Preguntats per com preferirien que s'apliqués la reducció de la jornada laboral setmanal a 35 hores, sis de cada deu (61%) vota per concentrar el treball en quatre dies, mentre que la resta prefereix mantenir els cinc dies, però treballant menys hores. Segons l'estudi, en aquest punt apareixen grans diferències per edats, ja que la setmana laboral de quatre dies és la preferida per un 69% dels menors de 30 anys, percentatge que descendeix fins al 51% entre els majors de 65 anys.

Aquesta enquesta pregunta anualment a la població espanyola com percep el canvi tecnològic i l'impacte que tenen en la seva vida personal i professional la Intel·ligència Artificial (IA), els robots o els algoritmes.

D'acord amb l'informe, el 62% de la població creu que la majoria dels llocs de treball actuals seran exercits per màquines d'aquí a 15 anys, si bé, encara un 47% d'ocupats pensa que "de cap manera" un robot podrà substituir-lo al seu lloc, percentatge que el 2019 era del 63%.

Aquesta última dada ofereix diferències en funció que l'enquestat treballi al sector públic o el privat. Així, el 53% dels treballadors al sector públic creu que no el pot substituir una màquina, davant el 45% dels empleats del sector privat.

A nivell general, el 71% del total dels enquestats opina que Espanya no està preparada per afrontar un futur marcat per l'automatització de l'ocupació, encara que el 61% dels treballadors assegura sentir-se capacitats per competir en aquest nou mercat laboral, sobretot les persones amb estudis superiors.

Més de la meitat creu que la tecnologia crea més ocupació del que destrueix

L'enquesta revela a més que el 54% dels espanyols pensa que la tecnologia crea més ocupació del que destrueix i, de fet, la distància amb els que opinen just el contrari (39%) és la més alta en les set edicions de l'enquesta. Sobre el teletreball, el 16% dels treballadors per compte aliena i el 32% dels autònoms afirmen practicar-ho.

El 96% dels teletreballadors se sent capacitat per a aquesta modalitat d'ocupació, el 89% opina que no disminueix la seva productivitat i el 88% defensa que millora la seva conciliació personal. L'enquesta també reflecteix que el 80% dels enquestats creu que la inversió pública en I+D+i a Espanya és insuficient i situen aquesta partida com la seva quarta prioritat de despesa pública, només per darrere d'Educació, Sanitat i Pensions.

El 48% situa el nivell d'innovació d'Espanya a la mitjana europea i el 43%, en el grup de països menys avançats. La distància entre els que veuen Espanya a l'altura d'Europa en innovació i els que la situen al vagó de cua s'ha reduït, a favor dels més crítics, de 25 a només 5 punts en sis anys. Així mateix, l'enquesta assenyala que el 82% del total d'enquestats percep la innovació com un fenomen positiu, si bé el 52% opina que la innovació produeix desigualtat social.