Són molts els famosos que es troben en la llista de morosos, també alguns membres de Casa Reial. No obstant això, si el deute no és superior al milió d'euros no apareix. El 2012, la infanta Elena estava en deute amb l'Agència Tributària. La filla de Joan Carles I va deure 510 euros a Hisenda per no fer front als deutes generats per una empresa, Global Cinoscéfalos, creada el juliol de 2007, de la qual és administradora única i que ella creia haver dissolt. Vuit mesos després de la seva creació, la societat va cessar la seva activitat, però el seu tancament no es va ratificar degudament i va continuar activa al Registre Mercantil amb Elena de Borbón com a propietària al 100% del capital, fixat en 3.600 euros, tal com va publicar el diari CincoDías.

La germana de Felip VI va crear aquesta empresa juntament amb germans Carlos i Javier García Revenga quan es va divorciar de Jaime de Marichalar. La seva propietat es va traspassar a la infanta Elena aquell mateix any. Com de costum, Casa Reial va optar pel silenci davant d'aquesta situació. Només va dir que la creació d'aquesta societat era de caràcter personal i privat. Però uns dies més tard es va liquidar l'empresa. No obstant això, la dissolució no es va dur a terme de forma correcte i l'Agència Tributària es va posar en contacte amb la interessada sense sort.

infanta Elena EFE
infanta Elena EFE

L'error dels advocats de la infanta Elena

"No perquè volgués atendre les seves obligacions fiscals, sinó perquè tot, aparentment, havia quedat resolt i tancat el 2007", assegurava el portaveu de la Casa Reial, Javier Ayuso, a l'esmentat mitjà. "La societat mai no es va liquidar. Vam cometre un error. Els advocats de la Infanta Elena van donar per fet que el departament jurídic de la Casa Reial s'encarregaria dels tràmits legals pertinents per procedir a la liquidació formal, legal i efectiva de la companyia, i aquest departament va pensar que els qui s'encarregarien de fer-ho eren els assessors legals de la Infanta Elena. Però ningú no ho va fer", afegeix Ayuso.

infanta elena acte efe
infanta elena acte efe

En no poder contactar personalment amb la infanta Elena, l'Agència Tributària va publicar al tauler d'anuncis la notificació. "És un tràmit legal -explica el portaveu de l'Agència Tributària a l'esmentat diari econòmic-, que dona als interessats que no s'ha pogut localitzar per les vies normals de notificació per carta, vint dies hàbils per presentar-se a Hisenda i pagar els deutes o recórrer-les. Passat aquell termini, si no hi ha compareixences, es posa en marxa el procediment d'embargament".

Motiu pel que l'empresa es va endeutar. Va arrossegar tres deutes de 120 euros i unes altres 3 de 50 euros, a causa que "no s'ha remès informació sobre els seus comptes i sobre la seva activitat", tal com explica el portaveu de Zarzuela. Va ser Casa Reial qui es va posar en contacte amb Hisenda per abonar el deute i treure la infanta Elena de la llista de morosos.