Pablo Iglesias, secretari general de Podemos, ha afirmat avui a Bolívia que "Espanya mai no ha estat uninacional" i aquesta realitat és una font de problemes polítics que s'han de resoldre amb tècniques d'Estat i solucions complexes.

El líder de Podemos va parlar del tema durant una conferència compartida amb el vicepresident de Bolívia, Álvaro García Linera, sobre "Canvi Polític i Revolució", pronunciada divendres a la nit a la Universitat Major de San Simón de la ciutat de Cochabamba.

"Espanya mai no ha estat uninacional, no ho ha estat perquè històricament no es va configurar com una nació amb una sola cultura, una sola llengua, una sola legalitat. A Espanya hi ha hagut la foralitat des de sempre", va afirmar Iglesias.

El polític espanyol va tocar el punt durant l'explicació als universitaris de la crisi a Catalunya, situació a què també es va referir dijous durant una conferència a La Paz per commemorar els cent anys de la Revolució russa.

Problema polític fonamental

Avui ha explicat que al seu país "el problema polític fonamental" és que una part dels ciutadans, que pertanyen a una comunitat i se senten nació a Catalunya, "volen anar-se'n d'Espanya".

Al capdavant d'ells, va agregar, existeixen partits polítics que veuen a Espanya com "una sola nació, que s'identifica amb el seu rei" i que rebutgen parlar amb els qui volen deixar el país.

Al contrari d'aquesta visió, va subratllar que des del segle XIX a Espanya ha emergit la pluracionalidad i el 40 % dels ciutadans, a més del castellà, parlen una altra llengua nacional.

"A Espanya es pot dir que existeix una nació basca, una nació gallega, una nació catalana, una nació espanyola", va afirmar.

"Hi ha espanyols catalans"

El líder de Podemos va considerar que tampoc no és uninacional Catalunya, ni el País Basc, ni Galícia, i que "hi ha espanyols a Galícia, hi ha espanyols catalans, Espanya també és a Catalunya, és al País Basc".

A més, altres regions espanyoles com Andalusia no reivindiquen el seu estatus de nació, però si ho fan "com a poble", va afegir.

"Tot això és una font de problemes polítics permanents, diferents competències administratives, sistemes fiscals paral·lels, sistemes de drets civils diferents," va assenyalar Iglesias.

Les dificultats causades per aquesta diversitat de sistemes han de ser resoltes "amb tècniques d'Estat, que és buscar solucions complexes, solucions que mai no són definitives, solucions que poden ser contradictòries a problemes complexos", va apuntar.

Pablo Iglesias va dir que davant aquesta realitat ell proposa de construir "un projecte de país en el qual hi càpiga tothom", que inclogui "una nació que es diu Espanya, una nació que es diu Catalunya, una nació que es diu Euskadi o Euskal Herria, i que totes aquestes nacions puguin estar d'acord que Espanya com a país pugui ser un projecte col·lectiu".

Les solucions tenen a veure amb complexos dispositius estatals, encara que les dificultats mai no acaben, sempre apareixen contradiccions i per això "la política mai no acaba", va concloure.