L'accelerada evolució tecnològica actual es tradueix en un constant progrés que, amb freqüència, suposa una major comoditat en la nostra vida diària. L'àmbit econòmic i financer ha estat sotmès a grans canvis amb la irrupció i ús de les noves tecnologies durant anys 90. Un dels principals canvis que ha comportat aquest avenç és l'aparició de les transaccions financeres a través de mitjans digitals, que ha permès la popularització de la banca digital o banca en línia, més coneguda com a banca mòbil, o per internet.

La banca en línia s'ha convertit en una eina molt útil i còmoda per a aquelles persones que prefereixen realitzar les seves transaccions financeres des de casa o en qualsevol lloc on es trobin, sense necessitat de desplaçar-se a una sucursal bancària. La possibilitat d'efectuar pagaments i transferències electròniques, consultar el saldo i els moviments bancaris o sol·licitar un préstec des d'una aplicació del telèfon mòbil o a través de qualsevol dispositiu electrònic, ha permès als usuaris tenir un major control gran sobre les seves finances personals.

Però el gran avenç que comporta aquesta transformació en l'ús de la banca en línia és l'ús de pagaments digitals, una pràctica en sintonia amb una societat cada vegada més cashless, és a dir, una societat on les transaccions en efectiu van en declivi i es prefereixen els pagaments electrònics. La utilització de targetes de crèdit i dèbit, així com el pagament a través d'aplicacions mòbils, s'han convertit en la manera més comuna de realitzar transaccions comercials.

Val a dir que la pandèmia també va jugar el seu rol en el canvi de costums de la societat. Aquell context va suposar un gran impuls per a l'adopció de la banca online a Espanya, que va passar d'estar per sota de la mitjana europea quant a usuaris de serveis financers digitals abans de la pandèmia, a situar-se, en l'últim any, 10 punts percentuals per sobre.

Concretament, segons dades de l'agència Statista, el 2022 es va registrar que la penetració de la banca en línia entre els consumidors espanyols va ser de gairebé un 70%, és a dir, set de cada deu persones van utilitzar de forma regular serveis financers online. A més, es preveu que la banca mòbil sigui cada cop més popular, ja que cada vegada més persones utilitzen els seus telèfons mòbils com a dispositiu principal per accedir als serveis bancaris.

Així doncs, la desaparició dels diners en metàl·lic s'està convertint, a poc a poc, en una realitat gràcies a l'avenç de les TIC, que han impulsat el desenvolupament de mitjans de pagament digitals més eficients i segurs. Tanmateix, per aconseguir un ús ampli d'aquestes tecnologies, és necessari que la societat estigui preparada per utilitzar exclusivament aquests mitjans de pagament digitals. Això requereix, inevitablement, una educació financera adequada, una infraestructura de comunicacions fiable i accessible per a tots, així com mesures de seguretat i protecció de dades sòlides i efectives. I és que la velocitat dels canvis sempre acaba sent el resultat de l'equilibri entre la rapidesa tecnològica i el ritme a què la societat és capaç d'adaptar-se a aquestes noves transformacions.

Malgrat tot, i com en qualsevol progrés o transformació, cal analitzar detingudament les dues cares de la moneda. La transició cap a una societat sense efectiu implica diversos beneficis pel que fa a l'eficiència en els pagaments electrònics, més control i transparència en la despesa, la comoditat en la gestió financera i la lluita contra el frau o activitats il·legals. Tanmateix, una societat sense ús d'efectiu té un costat més negatiu. Un els aspectes més criticats és l'exclusió de sectors de la societat més vulnerables que no tenen accés a tecnologia o que no disposen de serveis bancaris digitals. També es pot assenyalar la pèrdua de privacitat que això suposa, ja que els pagaments electrònics sempre es poden rastrejar digitalment així com l'inevitable risc de seguretat.

El robatori de dades o el frau en línia té implicacions i conseqüències més elevades que si ens robessin l'efectiu que tenim a la nostra cartera, ja que sovint és difícil detectar l'origen de l'estafa o frau. A més, aquestes situacions solen produir-se des d'altres països i la col·laboració internacional en temes legals és complicada. Si bé és cert que, si ens roben l'efectiu, la pèrdua econòmica es limita a la quantitat que portàvem a sobre en aquell moment, quan es produeix un robatori de dades financeres a través d'internet, l'import robat acostuma a ser molt més elevat.

I encara que de vegades tinguem la sensació de ser diferents per pagar en efectiu, ara per ara podem estar tranquils un temps, ja que el Reial decret llei 24/2021 obliga a acceptar el pagament en efectiu a tots els establiments, sempre que, és clar, l'import sigui inferior al límit legal de mil euros.