El desajust en el mercat de treball, entre el que ofereixen els prop de 3 milions d'aturats que hi ha a Espanya (una taxa de 12,87%) i el que volen les empreses, és un dels principals reptes de diversos sectors i dels departaments de Recursos Humans. Ho és des de fa temps i cada vegada més, tal com reflecteix el recent estudi 'Desajust de talent el 2023' de Manpower Group, que xifra en 8 de cada 10 les empreses que tenen problemes per trobar professionals aptes per als perfils que busquen. Es tracta d'un problema creixent en els últims deu anys, però gairebé inexistent abans. Si el 2013, amb un atur del 25%, només tres de cada 100 empreses tenien aquest problema, avui són 80 de cada 100. La dimensió del problema, per tant, s'ha multiplicat per 26.

El primer salt important que veiem de desajust de talent en la sèrie avaluada per Manpower té lloc entre 2014 i 2015, quan es passa del 3 al 14% d'empreses afectades per la dificultat per trobar professionals adaptats als perfils que buscaven. El 2016 passen a ser un 26% les empreses que al·ludeixen tenir problemes per trobar talent, dos anys després (no hi ha dades de 2017) un 30% i el 2019 un 48%. Durant l'any de la pandèmia hi ha un buit en el qual no es realitza l'enquesta, però la tendència a l'alça es manté el 2021, amb un 64%, i arriba al seu límit en els anys 2022 i 2023, quan vuit de cada deu empreses diuen tenir problemes per trobar talent. La mitjana mundial, que també està en xifres rècord, se situa en el 77% segons l'informe.

Quin és el motiu d'aquesta falta de talent si encara hi ha persones a l'atur? En gran part, la diferència entre les habilitats ofertes i les demandades, sobretot per una bretxa digital i tecnològica que impedeix de trobar perfils. El country mànager de ManpowerGroup Espanya l'explica de la següent manera: "El desajust entre el que el mercat ofereix i el que busquen les empreses requereix una anàlisi profunda. Cada sector té la seva realitat i ens podem trobar que en alguns realment falten professionals; en altres, que falta desenvolupar certes competències o habilitats; i finalment, també hi ha indústries en les quals el que les empreses intenten incorporar no s'ajusta a la realitat, bé sigui perquè es demana massa o perquè la compensació no està alineada amb el mercat".

Les competències més demandades

Així, les competències tècniques més demandades per les empreses són IT i dades, no necessàriament al sector tecnològic, per sobre de l'enginyeria, l'atenció al públic, la manufactura i les vendes i el màrqueting. Són, substituint la manufactura per les operacions logístiques, les mateixes competències que demanda el món empresarial a nivell global.

El sector amb més desajust de talent, segons l'informe, és el de publicitat i comunicació, amb un 91% d'empreses amb problemes per trobar professionals que ofereixin el que requereixen, per sobre fins i tot del sector tecnològic IT, que compta amb un 84%. Els béns i serveis de consum, amb un 83%, la salut i farmàcia, amb un 82%, i la indústria, amb un 81%, són els altres que superen al 80% de desajust, per sobre del transport i la logística (78%), l'energia i subministraments (78%) i el sector financer i immobiliari (74%).

L'estudi divideix Espanya per regions i el sector Nord-Est, amb Catalunya i les Balears, és per sobre de la mitjana de falta de talent, amb un 84% d'empreses afectades per aquest problema, que, a la Comunitat Valenciana i Múrcia (àrea de Llevant) afecta el 76%, regió amb menys bretxa.

Les grans empreses són les que tenen més problemes per trobar professionals, amb un 87% de les que compten amb més de 250 treballadors amb aquest problema. Les petites i mitjanes, amb un 78 i un 77%, ho tenen una mica més fàcil que les microempreses, de menys de deu empleats, en les que un 80% s'enfronten a aquest inconvenient.

Les conegudes com a habilitats toves són també una demanda habitual entre les empreses. Entre elles, les més demandades són la resiliència i adaptabilitat, la col·laboració i treball en equip, la fiabilitat i autodisciplina, el raonament i resolució de problemes i la proactivitat. Globalment, la fiabilitat i l'autodisciplina, la creativitat i originalitat i el pensament crític i analític són les habilitats preferides, per sobre del raonament i resolució de problemes i la resiliència i adaptabilitat.

Entre les eines preferides per abordar aquest problema, oferir mesures de flexibilitat sobre quan i on es treballa és la preferida pel 54% de les empreses, per sobre de l'accés a fonts alternatives de candidats, escollida per un 32% d'empreses disposades a buscar en altres llocs. Els increments salarials són l'opció que tria un 24% de les empreses, les primes per canvi d'ocupació les escullen un 21% d'empreses i l'automatització de processos de selecció és la via per a un 20% de companyies.

Per reduir la bretxa, les empreses pretenen formar els empleats actuals, en un 68%, i continuar invertint a contractar nous perfils, un 48%. Un 37% optarà per la inversió en consultoria externa i contractació de perfils per a projectes i un 34% invertirà més en tecnologia.