La factura de la llum d'abril per a un consumidor mitjà acollit a la tarifa regulada (PVPC) serà de les més baixes des que va esclatar la pandèmia, fa ja més de tres anys, gràcies que el mercat a l'engròs va mantenir durant l'últim mes la tendència baixista de 2023 per la participació renovable més gran i la caiguda del gas natural. Segons el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum mensual de 250 kilowatts hora (KWh) distribuït en els diferents períodes (punta, pla i vall), un consumidor tipus del mercat regulat pagarà a l'abril una factura de 48 euros.