La Federació Valenciana d'Empresaris del Transport i la Logística (FVET) ha advertit que l'escassetat de 2.000 conductors ja està suposant operatives parades. Segons l'últim Informe Global d'Escassetat de Conductors de la International Road Association (IRU), Espanya necessita 20.000 transportistes. Segons l'informe de l'IRU, les principals raons per les quals no hi ha conductors són la falta de persones amb formació per ser transportista i la dificultat per atreure gent jove a la professió. Les dades de la Direcció General de Tràfic així ho certifiquen: només el 0,3% de conductors amb el permís C+E té menys de 25 anys, el gruix, el 64%, se situa entre els 45 i 64 anys.