Línia Directa va tancar l'exercici 2023 amb un resultat negatiu de 4,4 milions d'euros, afectada pel ram d'assegurances de cotxe. La companyia, que fins al setembre acumulava unes pèrdues de 14 milions, ha aconseguit tornar a beneficis en l'últim trimestre i rebaixar les pèrdues del conjunt de l'any. En concret, va guanyar 8,1 milions d'euros entre octubre i desembre.

En un comunicat remès a la CNMV aquest dilluns, la companyia d'assegurances destaca que va augmentar els ingressos per primes un 2,8% a l'exercici respecte a 2022 i va assolir els 973,3 milions d'euros, amb un creixement de la facturació en totes les línies de negoci (motor, llar i salut). Per rams, les primes emeses per Línia Directa en motor han superat els 792,6 milions d'euros, un 2,6% més, i la seva cartera de clients s'ha situat en 2,47 milions d'assegurats. El que li ha permès millorar un 3,3% els ingressos d'assegurances en aquest ram.

Per la seva part, les primes emeses en el ram de llar, amb 727.000 assegurats, van augmentar un 4%, a 149,4 milions d'euros, malgrat la menor compravenda d'habitatge com a conseqüència de l'enduriment de les condicions financeres. Mentre que els ingressos de la companyia per les assegurances de salut s'han elevat un 9,4%.

El ram de salut, que Línia Directa opera des de setembre directament sota la seva pròpia marca, ha registrat un creixement de les pòlisses del 7,1%, a 117.000 assegurats, i de les primes emeses del 4,5%, fins als 30,4 milions d'euros. Els ingressos d'aquestes assegurances, per la seva part, han crescut un 5,4%.

Amb tot, el marge de solvència de la companyia és de 180%, la qual cosa implica un excés de 159 milions d'euros sobre el capital exigit, apunten. Mentre que la ràtio combinada s'ha situat en el 104,1% (8,2 punts percentuals més) com a conseqüència de la inflació dels costos de reparació i prestació tant en el ram d'autos com en els de llar i salut.

S'hi suma l'actualització a l'alça del barem de lesions als últims exercicis i l'increment dels fenòmens atmosfèrics. Tot això ha provocat un increment de la ràtio de sinistralitat fins al 81,2% (8,5 punts percentuals més).

En paraules de Patricia Ayuela, consellera delegada de Línia Directa Asseguradora, "el 2023 ha estat un exercici complex en el qual la inflació de costos ha continuat condicionant la rendibilitat del sector assegurador i ha afectat els resultats de Línia Directa". No obstant això, les mesures que han dut a terme per afrontar aquesta conjuntura, prioritzant la recuperació dels marges i impulsant l'eficiència, "es reflecteixen ja en els nostres comptes".